Tin nổi bật

Thông qua khóa học học viên nắm được những kiến thức, kĩ năng lập dự toán và bóc tách, tính toán khối lượng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và cầu đường. Kỹ năng này hỗ trợ sinh viên trong việc tính toán thiết kế đồ án môn học, đồ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

12/21/2014 - 03:41

Tối ngày 03/10/2014, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường đại học GTVT đã tổ chức thi lấy chứng chỉ cho khóa học "Lập dự toán và bóc tách khối...

12/21/2014 - 03:30

Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học GTVT thông báo - Đã có chứng chỉ tốt nghiệp khóa học lập dự toán và...

10/31/2014 - 18:17

Đáp ứng nhu cầu của học viên trong tháng 5 năm 2014 Trung tâm Ứng dụng CNTT đã khai giảng 02 khóa học các lớp tin học ứng dụng. Lịch học cụ...

Học viện mạng Giao thông

10/08/2013 - 10:06

Học viện mạng giao thông (Cisco UTCNET) là học viện được thành lập dựa trên sự ký kết hợp tác đào tạo giữa Trường đại học GTVT và tập đoàn mạng hàng đầu thế giới Cisco Systems. Hiểu được những khó...

10/08/2013 - 10:04

Học viện mạng giao thông (Cisco UTCNET) là học viện được thành lập dựa trên sự ký kết hợp tác đào tạo giữa Trường đại học GTVT và tập đoàn mạng hàng đầu thế giới Cisco Systems. Hiểu được những khó...