Bạn đang ở đây

Bài tập

Bài tập hướng dẫn đọc bản vẽ công trình Xây dựng - Phần thiết kế công trình Cầu

Tác giả: Th.S Lê Quang Huy

Bài tập hướng dẫn Khóa học đọc bản vẽ công trình Xây dựng - Phần thiết kế công trình Cầu

 

(Chi tiết bạn đọc có thể tham khảo File đính kèm)

Bài tập hướng dẫn đọc bản vẽ công trình Xây dựng - Phần thiết kế đường bộ

Tác giả: Th.S Lê Quang Huy

Bài tập hướng dẫn Khóa học đọc bản vẽ công trình Xây dựng - Phần thiết kế đường bộ

Bài tập AutoCAD - Ứng dụng AutoCAD trong thiết kế Công trình Giao thông năm 2017

Tác giả: Th.S Nguyễn Anh Dân

Bài tập Ứng dụng AutoCAD trong thiết kế công trình giao thông năm 2017

Bài tập AutoCAD - Ứng dụng AutoCAD trong thiết kế Công trình Giao thông

Tác giả: Th.S Nguyễn Anh Dân

Bài tập Ứng dụng AutoCAD trong thiết kế công trình giao thông

Các bài toán cơ bản trong Midas Civil về lập mô hình hình học & khai báo tải trọng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ MÔN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH THỦY

Ví dụ tính toán Ổn định mái dốc bờ sông tự nhiên bằng phần mềm Slope/w

Sơ đồ cho một bài toán phân tích độ ổn định của mái dốc có xuất hiện mực nước mặt và các đường nứt gẫy do đất bị kéo. Mục đích ở đây là tính hệ số an toàn tối thiểu và xác định vị trí mặt trượt khả dĩ theo sơ đồ trượt hỗn hợp.

Subscribe to RSS - Bài tập