Bạn đang ở đây

Đào tạo kế toán máy

Đào tạo kế toán máy chuyên nghiệp

Sau khi kết thúc khóa học học viên có thể sử dụng thành thạo phần mềm kế tóan MISA SME.NET 2010 - phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất - Microsoft .NET, làm việc được cả trên mạng nội bộ LAN và mạng diện rộng WAN hay Internet. Với hàng loạt những tính năng ưu việt, MISA SME.NET giúp tự động hóa hầu hết các nghiệp vụ kế toán hàng ngày của kế toán viên, trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý doanh nghiệp. MISA SME.NET sử dụng bộ mã chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001, tuân thủ quy định của Chính phủ về việc lưu trữ và trao đổi dữ liệu.

Subscribe to RSS - Đào tạo kế toán máy