Bạn đang ở đây

Đọc bản vẽ CTXD

KHÓA HỌC ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG & LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Thông qua khóa học Trang bị cho học viên những kiến thức chung về cấu trúc hồ sơ một dự án, quy trình đầu tư, các văn bản pháp luật liên quan. Các khoản chi phí cần thiết trong việc đầu tư xây dựng công trình. Hướng dẫn lập bảng dự toán tổng quát và chi tiết đối với từng hạng mục kinh phí. Hướng dẫn đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng công trình xây dựng dân dụng, đường bộ, Cầu cống và các công trình phụ trợ. Thực hành bóc tách khối lượng các thành phần cơ bản cấu thành lên công trình xây dựng. Hướng dẫn thực hành áp mã công tác với hạng mục công việc đã được phân tích và thao tác trên các phần mềm chuyên dụng. Hoàn thiện hồ sơ bản vẽ tổng quát và chi tiết cho công trình xây dựng thực tế;

Đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng công trình xây dựng

Thông qua khóa học trang bị những kiến thức, kỹ năng về cấu tạo bản vẽ thiết kế chung, các bộ phận cấu thành lên một bản vẽ công trình xây dựng chung. Hướng dẫn đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng công trình đường thông dụng ngoài thực tế trên các địa hình khác. Hướng dẫn bóc tách khối lượng công trình đường cấp thoát nước, các thành phần phụ cấu thành nên hệ thống đường giao thông trên các địa hình khác nhau. Hướng dẫn đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng riêng chi tiết cho từng bộ phận cấu thành lên công trình cầu thực tế....

 
Subscribe to RSS - Đọc bản vẽ CTXD