Bạn đang ở đây

Đọc bản vẽ CTXD

Đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng công trình xây dựng

Thông qua khóa học trang bị những kiến thức, kỹ năng về cấu tạo bản vẽ thiết kế chung, các bộ phận cấu thành lên một bản vẽ công trình xây dựng chung. Hướng dẫn đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng công trình đường thông dụng ngoài thực tế trên các địa hình khác. Hướng dẫn bóc tách khối lượng công trình đường cấp thoát nước, các thành phần phụ cấu thành nên hệ thống đường giao thông trên các địa hình khác nhau. Hướng dẫn đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng riêng chi tiết cho từng bộ phận cấu thành lên công trình cầu thực tế....

 
Subscribe to RSS - Đọc bản vẽ CTXD