Bạn đang ở đây

Khóa học ADS ROAD

Thiết kế đường ô tô bằng phần mềm ADS ROAD

Trang bị những kiến thức, kĩ năng thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, tính diện tích và tạo hoạt cảnh không gian tuyến đường. Hướng dẫn giải quyết các bài toán lớn trong môn học Thiết kế môn học, hỗ trợ vạch hướng làm Đồ án tốt nghiệp. Xây dựng hồ sơ thiết kế đường hoàn chỉnh, lập báo cáo kỹ thuật cho công trình giao thông;

Subscribe to RSS - Khóa học ADS ROAD