Bạn đang ở đây

Khóa học ETABS

Phân tích kết cấu công trình dân dụng & công nghiệp bằng phần mềm ETABS

Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về phân tích kết cấu và việc ứng dụng phần mềm Etabs trong phân tích kết cấu các công trình. Thông qua khóa học giúp học viên làm quen, tìm hiểu về cơ sở lý thuyết, các kiến thức và quy ước cơ bản của phần mềm ETABS. Trên cơ sở đó giải quyết các bài toán kết cấu thông dụng thường gặp như dầm, bản, hệ khung. Ngoài ra hướng dẫn học viên phương pháp giải quyết các  bài toán phẳng, bài toán không gian trong phân tích kết cấu các hạng mục công trình dân dụng & công nghiệp: nhà cao tầng, nhà thép CN, nền móng, tầng hầm nhà cao tầng...

Subscribe to RSS - Khóa học ETABS