Bạn đang ở đây

Khóa học Midas Civil

Phân tích kết cấu cầu bằng phần mềm Midas Civil

Trang bị những kiến thức chuyên sâu về phân tích kết cấu Cầu và việc ứng dụng phần mềm MIDAS\CIVIL trong phân tích kết cấu Cầu. Thông qua các bài tập là các công trình trong thực tế, học viên sẽ được hướng dẫn sử dụng phần mềm MIDAS\CIVIL tính toán các bài toán từ đơn giản đến phức tạp. Các giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ hướng dẫn cho các học viên phương pháp tính toán từng loại kết cấu Cầu. Đặc biệt sẽ truyền đạt cho học viên các thủ thuật để có thể xây dựng mô hình tính một cách nhanh và chính xác nhất. Hướng dẫn tính toán, trình bày đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp;

Subscribe to RSS - Khóa học Midas Civil