Bạn đang ở đây

Khóa học Nova TDN

Tự động hóa thiết kế đường bằng phần mềm Nova TDN

Nova TDN 2005 là phần mềm thiết kế đường bộ được thực hiện trên nền AutoCad 2004 và AutoCad 2005 với ngôn ngữ lập trình C++. Nova TDN 2005 là sản phầm liên kết giưa công ty Hài hòa và hãng ViaNova của Nauy.

Subscribe to RSS - Khóa học Nova TDN