Bạn đang ở đây

Khóa học Plaxis 2D

Phân tích, tính toán nền móng và công trình ngầm bằng phần mềm Plaxis 2D

Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng phân tích, tính toán các bài toán chuyên ngành bằng bộ phần mềm Plaxis 2D. Kỹ năng này sẽ hỗ trợ cho sinh viên trong việc tính toán thiết kế đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp cũng như cho các kỹ sư khi phân tích, tính toán nền móng công trình và công trình ngầm theo phương pháp phần tử hữu hạn. Ngoài ra, còn tính toán nền đắt trên đất yếu và lún của công trình theo thời gian.

Subscribe to RSS - Khóa học Plaxis 2D