Bạn đang ở đây

Khóa học SLOPE/W

Phân tích, tính toán ổn định công trình bằng phần mềm SLOPE/W

Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng phân tích, tính toán các bài toán chuyên ngành bằng bộ phần mềm SLOPE/W. Kỹ năng này sẽ hỗ trợ cho sinh viên trong việc tính toán thiết kế đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp cũng như cho các kỹ sư khi phân tích, tính toán nền móng công trình và công trình ngầm theo phương pháp phần tử hữu hạn.

Subscribe to RSS - Khóa học SLOPE/W