Bạn đang ở đây

Khóa học SOFiSTiK Cầu

Thiết kế cầu bằng phần mềm SOFiSTiK

Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng phân tích, tính toán các bài toán c ơ bản chuyên ngành bằng chương trình SOFiSTiK. Kỹ năng này sẽ hỗ trợ cho sinh viên trong việc tính toán thiết kế đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp cũng như cho các kỹ sư khi phân tích, tính toán kết cấu công trình theo phương pháp phần tử hữu hạn. Chương trình học ứng dụng cụ thể vào các kết cấu nhịp giản đơn, cầu liên hợp, cầu đúc(lắp) hẫng BTCT DƯL, là các dạng phổ biến nhất trên các tuyến đường giao thông.

Subscribe to RSS - Khóa học SOFiSTiK Cầu