Bạn đang ở đây

Lập trình Vi điều khiển

Đào tạo về lập trình nhúng cho hệ Vi điều khiển AVR Atmega32

Khoá đào tạo về lập trình nhúng cho hệ Vi điều khiển AVR Atmega32 từ cơ bản đến nâng cao ứng dụng cho các bài toán đo lường điều khiển tự động. Đối tượng tham gia khoá đào tạo là những sinh viên thuộc chuyên ngành Tự động hoá - Điều khiển, Trang bị điện điện tử, Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp, Điện tử viễn thông và các học viên có nhu cầu hiểu về vi điều khiển, cách lập trình và triển khai những ứng dụng trong bài toán thực tế.Đội ngũ giảng dậy bao gồm các chuyên gia, các GS, PGS, Tiến sỹ giỏi về lập trình nhúng trên nền vi xử lý, vi điều khiển và có kinh nghiệm thực tế.

Subscribe to RSS - Lập trình Vi điều khiển