Bạn đang ở đây

SAP2000 chuyên sâu Cảng

Ứng dụng phần mềm SAP2000 trong thiết kế công trình Cảng – Đường thủy

Trang bị những kiến thức chuyên sâu về phân tích kết cấu và việc ứng dụng phần mềm SAP2000 trong phân tích kết cấu các công trình Cảng – Đường thủy. Thông qua các bài tập là các công trình trong thực tế, học viên sẽ được hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 tính toán các bài toán từ đơn giản đến phức tạp. Các giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ hướng dẫn cho các học viên phương pháp tính toán từng loại kết cấu công trình Cảng – Đường thủy. Đặc biệt sẽ truyền đạt cho học viên các thủ thuật để có thể xây dựng mô hình tính một cách nhanh và chính xác nhất. Hướng dẫn xây dựng hoàn thiện hồ sơ thiết kế, thi công công trình Cảng – đường thủy

Subscribe to RSS - SAP2000 chuyên sâu Cảng