Bạn đang ở đây

SAP2000 chuyên sâu Cầu

Khóa học phân tích kết cấu cầu bằng phần mềm SAP2000

Trang bị những kiến thức chuyên sâu về phân tích kết cấu Cầu và việc ứng dụng phần mềm SAP2000 trong phân tích kết cấu Cầu. Thông qua các bài tập là các công trình trong thực tế, học viên sẽ được hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 tính toán các bài toán từ đơn giản đến phức tạp. Các giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ hướng dẫn cho các học viên phương pháp tính toán từng loại kết cấu Cầu. Đặc biệt sẽ truyền đạt cho học viên các thủ thuật để có thể xây dựng mô hình tính một cách nhanh và chính xác nhất;

 

Subscribe to RSS - SAP2000 chuyên sâu Cầu