Bạn đang ở đây

SOFiSTiK về Địa kỹ thuật

Phân tích bài toán Địa kỹ thuật bằng phần mềm SOFiSTiK

Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng phân tích, tính toán các bài toán c ơ bản địa kỹ thuật bằng chương trình SOFiSTiK. Kỹ năng này sẽ hỗ trợ cho sinh viên trong việc tính toán thiết kế đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp cũng như cho các kỹ sư khi phân tích, tính toán các bài toán địa kỹ thuật, thiết kế hầm theo phương pháp số. Chương trình học ứng dụng cụ thể vào các kết cấu hầm, tường chắn, móng cọc, bến tường cừ, tương tác kết cấu-đất...

Subscribe to RSS - SOFiSTiK về Địa kỹ thuật