Bạn đang ở đây

Thiết kế Cầu bằng RM

Phân tích kết cấu cầu bằng chương trình RM Ver8i

Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng phân tích, tính toán các bài toán chuyên ngành bằng chương trình RM. Kỹ năng này sẽ hỗ trợ cho sinh viên trong việc tính toán thiết kế đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp cũng như cho các kỹ sư khi phân tích, tính toán kết cấu công trình theo phương pháp phần tử hữu hạn. Chương trình học ứng dụng cụ thể vào kết cấu cầu thi công theo công nghệ hẫng BTCT DƯL là công nghệ phổ biến nhất hiện nay thi công cầu nhịp lớn và mô hình tính cầu giản đơn theo phương pháp mạng dầm.

Subscribe to RSS - Thiết kế Cầu bằng RM