Bạn đang ở đây

Thiết kế máy với Inventer

Ứng dụng phần mềm Inventer trong thiết kế cơ khí

Autodesk Inventer là phần mềm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kê mô hình Solid, có giao diện người dùng thân thiện và trực quan. Kết thúc khóa học học viên có thể nắm vững được các tính năng vẽ, thiết kế và giả lập mô phỏng quá trình lắp ráp máy động lực học. . Cuối mỗi bài đều có phần bài tập để học viên luyện tập các kỹ năng được học trong bài.

Subscribe to RSS - Thiết kế máy với Inventer