Bạn đang ở đây

Thiết kế máy với MasterCam

Chương trình đào tạo sử dụng phần mềm MasterCam

Matercam do tập đoàn CNC Software được thành lập vào năm 1984 và có trụ sở tại Mỹ. Mastercam là gói phần mềm CAD/CAM phổ biến trên thế giới cho các ngành công nghiệp như đúc khuôn, tạo mẫu, sản xuất ô tô, thiết bị y tế, hàng không và sản xuất sản phẩm tiêu dùng. Có thể khảng định rằng, phần mềm Mastercam là một công cụ mà người làm việc trong lĩnh vực cơ khí phải tìm cơ hội nắm bắt phần mềm này.

Subscribe to RSS - Thiết kế máy với MasterCam