Bạn đang ở đây

Đào tạo kế toán máy chuyên nghiệp

Sau khi kết thúc khóa học học viên có thể sử dụng thành thạo phần mềm kế tóan MISA SME.NET 2010 - phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất - Microsoft .NET, làm việc được cả trên mạng nội bộ LAN và mạng diện rộng WAN hay Internet. Với hàng loạt những tính năng ưu việt, MISA SME.NET giúp tự động hóa hầu hết các nghiệp vụ kế toán hàng ngày của kế toán viên, trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý doanh nghiệp. MISA SME.NET sử dụng bộ mã chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001, tuân thủ quy định của Chính phủ về việc lưu trữ và trao đổi dữ liệu.

1. Thời gian học    : 08 buổi  (02 giờ / buổi)

2. Học phí                : 700.000 VNĐ /1 học viên

3. Mục tiêu:
         Sau khi kết thúc khóa học học viên có thể sử dụng thành thạo phần mềm kế tóan MISA SME.NET 2010 - phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất - Microsoft .NET, làm việc được cả trên mạng nội bộ LAN và mạng diện rộng WAN hay Internet. Với hàng loạt những tính năng ưu việt, MISA SME.NET giúp tự động hóa hầu hết các nghiệp vụ kế toán hàng ngày của kế toán viên, trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý doanh nghiệp. MISA SME.NET sử dụng bộ mã chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001, tuân thủ quy định của Chính phủ về việc lưu trữ và trao đổi dữ liệu.
4. Nội dung chương trình đào tạo:
 
Bài 1: Tổng quan về phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010
Bài 2: Kế toán vốn bằng tiền
Bài 3: Kế toán vật tư
Bài 4: Kế toán tài sản cố định
Bài 5: Kế toán tiền lương
Bài 6: Kế toán mua hàng hóa và công nợ phải trả
Bài 7: Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
Bài 8: Kế toán thuế, tổng hợp và báo cáo

5. Chứng chỉ : Kết thúc khóa học học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin phối hợp với Công ty Misa Việt Nam thi để cấp chứng chỉ.
6. Làm thủ tục đăng ký học: 
  * Đăng ký học trực tuyến TẠI ĐÂY

   * Đăng ký học tại Văn phòng: Phòng 501B - Nhà A4 - Trường Đại học GTVT

   * Đăng ký học qua email: - Các bạn gửi tới địa chỉ mail: cait.info@utc.edu.vn với tiêu đề ghi rõ "Đăng ký học Mã lớp", phần nội dung bao gồm: mã lớp học, họ tên, số điện thoại, mã sinh viên.

   * Đăng ký học qua SMS:  Soạn tin nhắn theo cú pháp: HT_KH_BH_NH gửi 099 669 3133

    - HT: (Họ tên)       KH: (Khóa học)       BH: (Sáng, chiều, tối)       NH: (3,5,7 hoặc 2,4,6)

Website: http://cait.utc.edu.vn                                   Email: cait.info@utc.edu.vn

Y/M: cait.info@yahoo.com.vn                                    Hotline: 099 669 3133 

 
Phòng LAB của Trung tâm 

Mẫu giấy chứng nhận