Bạn đang ở đây

Đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng công trình xây dựng

1. Tên khóa học:      Đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng công trình xây dựng

2. Thời gian học:     10 buổi (02 giờ /1 buổi).
3. Học phí :              

                  - 900.000 đồng / 01 học viên đối với đối tượng là sinh viên.

                - 1.600.000 đồng / 01 học viên đối với kỹ sư hoặc người đi làm.

4. Giảng  viên: Các giảng viên trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, các chuyên gia thiết kế giàu kinh nghiệm đang công tác tại các tập đoàn thiết kế và thi công công trình giao thông.

5. Mục tiêu môn học: 

            - Trang bị những kiến thức, kĩ năng về cấu tạo bản vẽ thiết kế chung, các bộ phận cấu thành lên một bản vẽ công trình xây dựng chung;

            - Hướng dẫn đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng công trình đường thông dụng ngoài thực tế trên các địa hình khác;

            - Hướng dẫn bóc tách khối lượng công trình đường cấp thoát nước, các thành phần phụ cấu thành nên hệ thống đường giao thông trên các địa hình khác nhau;

            - Hướng dẫn đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng riêng chi tiết cho từng bộ phận cấu thành lên công trình cầu thực tế;

            - Hướng dẫn đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng các bộ phận cấu thành công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp như phần móng, phần thân, phần mái, cấp thoát nước, điện nội thất và chống sét;

            - Hoàn thiện hồ sơ bản vẽ tổng quát và chi tiết cho công trình xây dựng thực tế;

6.  Nội dung chương trình đào tạo: 

Chương 1: Tổng quan về đo bóc đọc bản vẽ

1.1. Sơ lược về cấu tạo của một tập bản vẽ 

1.2. Cấu tạo các bộ phận chính của nhà

1.3. Cấu tạo các bộ phận chính của đường

1.4. Cấu tạo các bộ phận chính của cầu

Chương 2:  Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng trong công trình đường

2.1. Nền đường đô thị và miền núi

2.2. Mặt đường đô thị và miền núi

Chương 3: Đọc bản vẽ công trình thoát nước

3.1. Cống tròn

3.2. Cống hộp

3.3. Cống bản

3.4. Rãnh chịu lực dọc đường

3.5. Rãnh đỉnh

Chương 4: Đọc bản vẽ gia cố đường và hoàn thiện

4.1. Tường chắn taluy âm

4.2. Tường chắn taluy dương

4.3. Vạch sơn biển báo 

4.4. Cọc tiêu hộ lan mềm, hộ lan cứng

Chương 5: Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng công trình cầu

5.1. Mố cầu

5.2. Trụ cầu

5.3. Kết cấu nhịp

5.4. Các kết cấu khác

Chương 6: Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng trong công trình nhà dân dụng

6.1. Đọc bản vẽ các  bộ phận  kết cấu chính của nhà

6.2. Phần móng

6.3. Phần thân

6.4. Phần mái

6.5. Phần hoàn thiện

6.6. Phần điện – Chống sét

6.7. Phần nước

6.8. Phần khác

 

7. Chứng chỉ: Chứng chỉ của khóa học do Trường ĐH GTVT cấp.

 

8. Làm thủ tục đăng ký học: 

   * Đăng ký học trực tuyến TẠI ĐÂY

   * Đăng ký học tại Văn phòng: Phòng 501B - Nhà A4 - Trường Đại học GTVT

   * Đăng ký học qua email: - Các bạn gửi tới địa chỉ mail: cait.info@utc.edu.vn với tiêu đề ghi rõ "Đăng ký học Mã lớp", phần nội dung bao gồm: mã lớp học, họ tên, số điện thoại, mã sinh viên.

   * Đăng ký học qua SMS:  Soạn tin nhắn theo cú pháp: HT_KH_BH_NH gửi 099 669 3133

    - HT: (Họ tên)       KH: (Khóa học)       BH: (Sáng, chiều, tối)       NH: (3,5,7 hoặc 2,4,6)Website: http://cait.utc.edu.vn                                   Email: cait.info@utc.edu.vn

Y/M: cait.info@yahoo.com.vn                                    Hotline: 099 669 3133 

Phòng LAB của Trung tâm 

Mẫu giấy chứng nhận