Bạn đang ở đây

Ứng dụng phần mềm Inventer trong thiết kế cơ khí

Autodesk Inventer là phần mềm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kê mô hình Solid, có giao diện người dùng thân thiện và trực quan. Kết thúc khóa học học viên có thể nắm vững được các tính năng vẽ, thiết kế và giả lập mô phỏng quá trình lắp ráp máy động lực học. . Cuối mỗi bài đều có phần bài tập để học viên luyện tập các kỹ năng được học trong bài. Danh mục các bài học về Autodesk Inventer

1. Thời gian học : 08 buổi (02 giờ / buổi)

2. Học phí : 700.000 VNĐ /1 học viên

3. Mục tiêu:
           Autodesk Inventer là phần mềm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kê mô hình Solid, có giao diện người dùng thân thiện và trực quan. Kết thúc khóa học học viên có thể nắm vững được các tính năng vẽ, thiết kế và giả lập mô phỏng quá trình lắp ráp máy động lực học. . Cuối mỗi bài đều có phần bài tập để học viên luyện tập các kỹ năng được học trong bài. Danh mục các bài học về Autodesk Inventer:

4. Nội dung chương trình đào tạo:

Bài 1: Giới thiêu phần mềm thiết kế Autodesk Inventer 2010.
Bài 2: Các chức năng hỗ trợ thiết kế
Bài 3: Vẽ thiết kế trong môi trường Sketch
Bài 4: Vẽ thiết kế các loại chi tiết
Bài 5: Tạo bản vẽ kỹ thuật 2D
Bài 6: Thiết kế 3D (Part Design)
Bài 7: Lắp ráp các chi tiết (Aseembly)
Bài 8: Chạy mô phỏng quá trình lắp máy

5. Chứng chỉ : Chứng chỉ do Trường đại học giao thông vận tải cấp, có giá trị toàn quốc.

6. Làm thủ tục đăng ký học: 

 * Đăng ký học trực tuyến TẠI ĐÂY

   * Đăng ký học tại Văn phòng: Phòng 501B - Nhà A4 - Trường Đại học GTVT

   * Đăng ký học qua email: - Các bạn gửi tới địa chỉ mail: cait.info@utc.edu.vn với tiêu đề ghi rõ "Đăng ký học Mã lớp", phần nội dung bao gồm: mã lớp học, họ tên, số điện thoại, mã sinh viên.

   * Đăng ký học qua SMS:  Soạn tin nhắn theo cú pháp: HT_KH_BH_NH gửi 099 669 3133

    - HT: (Họ tên)       KH: (Khóa học)       BH: (Sáng, chiều, tối)       NH: (3,5,7 hoặc 2,4,6)

Website: http://cait.utc.edu.vn                                   Email: cait.info@utc.edu.vn

Y/M: cait.info@yahoo.com.vn                                    Hotline: 099 669 3133 

 
Phòng LAB của Trung tâm 

Mẫu giấy chứng nhận