Bạn đang ở đây

Ứng dụng phần mềm SAP2000 trong thiết kế công trình Cảng – Đường thủy

1. Tên khóa học:      Ứng dụng phần mềm SAP2000 trong thiết kế công trình Cảng – Đường thủy

2. Thời gian học:     06 buổi (02 giờ /1 buổi).
3. Học phí :               

       - 550.000 VNĐ / 01 học viên đối với đối tượng là sinh viên.

       - 950 .000 VNĐ / 01 học viên đối với kỹ sư hoặc người đi làm.
4. Giảng  viên: Các giảng viên trường Đại học Giao thông Vận tải, các chuyên gia thiết kế giàu kinh nghiệm đang công tác tại các tập đoàn, công ty chuyên về thiết kế, thi công Công trình Cảng – Đường thủy
5. Mục tiêu môn học: 

            - Trang bị những kiến thức chuyên sâu về phân tích kết cấu và việc ứng dụng phần mềm SAP2000 trong phân tích kết cấu các công trình Cảng – Đường thủy;

            - Thông qua các bài tập là các công trình trong thực tế, học viên sẽ được hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 tính toán các bài toán từ đơn giản đến phức tạp;

            - Các giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ hướng dẫn cho các học viên phương pháp tính toán từng loại kết cấu công trình Cảng – Đường thủy. Đặc biệt sẽ truyền đạt cho học viên các thủ thuật để có thể xây dựng mô hình tính một cách nhanh và chính xác nhất;

            - Hướng dẫn tính toán, trình bày đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp;

            - Hướng dẫn xây dựng hoàn thiện hồ sơ thiết kế, thi công công trình Cảng – đường thủy

6.  Nội dung chương trình đào tạo: 

Chương 1: Giới thiệu chung

1.1. Khái niệm chung về phân tích kết cấu

1.2. Sơ lược về phương pháp phần tử hữu hạn

1.3. Giới thiệu phần mềm SAP2000

1.4. Một số khái niệm và thuật ngữ trong SAP2000

1.5. Trình tự phân tích kết cấu bằng phần mềm SAP2000

Chương 2: Phân tích kết cấu theo mô hình phẳng

2.1. Khái niệm về phân tích kết cấu theo mô hình phẳng

2.2. Lập mô hình vật liệu, hình học

2.3. Lập mô hình tải trọng và tổ hợp tải trọng

2.4. Các thủ thuật và chú ý khi mô hình phẳng

2.5. Phân tích, đánh giá kết quả tính toán

Chương 3: Phân tích kết cấu theo mô hình không gian

3.1. Khái niệm về phân tích kết cấu theo mô hình không gian

3.2. Lập mô hình vật liệu, hình học

3.3. Lập mô hình tải trọng và tổ hợp tải trọng

3.4. Các thủ thuật và chú ý khi mô hình không gian

3.5. Phân tích, đánh giá kết quả tính toán

Chương 4: Phân tích kết cấu Bến cầu tàu, trụ va, trụ neo

4.1. Cấu tạo của bến cầu tàu, trụ va, trụ neo

4.2. Trình tự PTCK bến cầu tàu, trụ va, trụ neo

4.3. Phương pháp mô hình hóa kết cấu

4.4. Phương pháp khai báo tải trọng và tổ hợp tải trọng

4.5. Phân tích, đánh giá các kết quả tính toán

4.6. Các thủ thuật và chú ý trong PTKC bến cầu tàu, trụ va, trụ neo.

Chương 5: Phân tích kết cấu Bến tường cừ

5.1. Cấu tạo của Bến tường cừ

5.2. Trình tự PTCK Bến tường cừ

5.3. Phương pháp mô hình hóa kết cấu

5.4. Phương pháp khai báo tải trọng và tổ hợp tải trọng

5.5. Phân tích, đánh giá các kết quả tính toán

5.6. Các thủ thuật và chú ý trong PTKC bến tường cừ.

Chương 6: Phân tích kết cấu đà tàu, dầm cần trục

6.1. Cấu tạo của đà tàu, dầm cần trục

6.2. Trình tự PTCK đà tàu, dầm cần trục

6.3. Phương pháp mô hình hóa kết cấu

6.4. Phương pháp khai báo tải trọng và tổ hợp tải trọng

6.5. Phân tích, đánh giá các kết quả tính toán

6.6. Các thủ thuật và chú ý trong PTKC đà tàu, dầm cần trục.

Chương 7: Hoàn thiện và in ấn

7.1. Phương pháp trình bày bản thuyết minh PTKC

7.2. In kết quả ra PDF

7.3. In kết quả ra Excel

7. Chứng chỉ:  Kết thúc khóa học, học viên được tổ chức thi, xét cấp chứng chỉ - Chứng chỉ của Trường ĐH GTVT

8. Làm thủ tục đăng ký học: 

  * Đăng ký học trực tuyến TẠI ĐÂY

   * Đăng ký học tại Văn phòng: Phòng 501B - Nhà A4 hoặc Phòng 510 - Nhà A1 - Trường Đại học GTVT

   * Đăng ký học qua email: - Các bạn gửi tới địa chỉ mail: cait.info@utc.edu.vn với tiêu đề ghi rõ "Đăng ký học Mã lớp", phần nội dung bao gồm: mã lớp học, họ tên, số điện thoại, mã sinh viên.

   * Đăng ký học qua SMS:  Soạn tin nhắn theo cú pháp: HT_KH_BH_NH gửi 099 669 3133

    - HT: (Họ tên)       KH: (Khóa học)       BH: (Sáng, chiều, tối)       NH: (3,5,7 hoặc 2,4,6)Website: http://cait.utc.edu.vn                                   Email: cait.info@utc.edu.vn

Y/M: cait.info@yahoo.com.vn                                    Hotline: 099 669 3133 

 
Phòng LAB của Trung tâm 

 
Mẫu giấy chứng nhận