Bạn đang ở đây

Kỹ thuật trình diễn Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint là một phần mềm thông dụng trong bộ Microsoft Office dùng hỗ trợ đắc lực cho việc trình chiếu, trình diễn. Với khả năng tạo file trình diễn nhanh chóng, đẹp và chuyên nghiệp, hiện nay MS PowerPoint là lựa chọn hàng đầu trên thế giới khi thực hiện việc trình chiếu

1. Thời gian học    : 06 buổi (02 giờ / buổi)

2. Học phí                : 500.000 VNĐ /1 học viên

3. Mục tiêu:
           Khóa học này gồm 6 bài học, hướng dẫn Kiến thức và  rèn luyện kỹ năng tạo lập File trình diễn nhanh chóng, đẹp và chuyên nghiệp . Cuối mỗi bài đều có phần bài tập để học viên luyện tập các kỹ năng được học trong bài.

4. Nội dung chương trình đào tạo:

BÀI 1: Tổng quan về Microsoft PowerPoint
I. Giới thiệu Microsoft PowerPoint
II. Các thao tác cơ bản          
BÀI 2:TẠO BÀI THUYẾT TRÌNH CƠ BẢN          
I. Tạo bài thuyết trình            
II. Lưu bài thuyết trình          
III. Bảo vệ bài thuyết trình bằng mật mã              
IV. Các thao tác với slide       
V. Mở và đóng bài thuyết trình              
BÀI 3: XÂY DỰNG NỘI DUNG BÀI THUYẾT TRÌNH         
I. Tạo nội dung bài thuyết trình             
II. Chèn đối tượng vào Slide  
BÀI 4: HIỆU CHỈNH BÀI THUYẾT TRÌNH          
I. Sử dụng các mẫu định dạng               
II. Làm việc với Slide Master  
III. Định dạng        
BÀI 5:LÀM VIỆC VỚI CÁC HIỆU ỨNG, HOẠT CẢNH        
I. Hiệu ứng cho văn bản        
II. Sao chép hiệu ứng            
III. Sắp xếp trình tự thực thi hiệu ứng cho            
IV. Hiệu ứng cho hình ảnh, shape          
V. Hiệu ứng chuyển slide        
VI. Các siêu liên kết trong bài thuyết trình            
BÀI 6: CHUẨN BỊ THUYẾT TRÌNH     
I. Tiêu đề đầu và chân trang 
II. Chuyển định dạng của bài thuyết trình             
III. In bài thuyết trình            
V. Tùy biến nội dung cho các buổi báo cáo

5. Chứng chỉ : Chứng chỉ do Trường đại học giao thông vận tải cấp, có giá trị toàn quốc.

6. Làm thủ tục đăng ký học: 
 * Đăng ký học qua email: - Các bạn gửi tới địa chỉ mail: cait.info@utc.edu.vn với tiêu đề ghi rõ "Đăng ký học Mã lớp", phần nội dung bao gồm: mã lớp học, họ tên, số điện thoại, mã sinh viên.

   * Đăng ký học qua SMS:  Soạn tin nhắn theo cú pháp: HT_KH_BH_NH gửi 099 669 3133

- HT: (Họ tên)

KH: (Khóa học)

BH: (Sáng, chiều, tối)

NH: (3,5,7 hoặc 2,4,6)   * Đăng ký học tại văn phòng Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin

       1. Phòng 510- Nhà A1 - Trường Đại học Giao thông vận tải
       2. Phòng 501B – Nhà A4 – Đại học Giao thông vận tải Hà Nội


- Website: http:// cait.utc.edu.vn

- Mail: cait.info@utc.edu.vn

- Y/M: cait.info@yahoo.com.vn

- Mobile:  Ms. Thực:  01234 .264.064 - Ms. Bình: 0978.421.320. Hotline: 099 669 3133

Phòng LAB của Trung tâm 

Mẫu giấy chứng nhận