Bạn đang ở đây

Khóa học lập dự toán công trình xây dựng

1. Tên khóa học: Lập dự toán công trình xây dựng

2. Thời gian học: 06 buổi (02 giờ /1 buổi).

3. Học phí : 
       - 550.000 VNĐ / 01 học viên đối với đối tượng là sinh viên.
       - 800 .000 VNĐ / 01 học viên đối với kỹ sư hoặc người đi làm.

4. Giảng  viên: các giảng viên trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, các chuyên gia có kinh nghiệm của các công ty phần mềm lập dự toán chuyên nghiệp.
 

5. Mục tiêu môn học: Thông qua khóa học học viên nắm được những kiến thức, kĩ năng lập dự toán và bóc tách, tính toán khối lượng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và cầu đường. Kỹ năng này hỗ trợ sinh viên trong việc tính toán thiết kế đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp cũng như phục vụ cho công việc hàng ngày khi ra trường đi làm thực tế. Ngoài ra khóa học cũng trang bị thêm cho sinh viên kiến thức về các phần mềm hỗ trợ thực hiện công việc lập dự toán và bóc tách khối lượng như phần mềm G8, phần mềm GXD, phần mềm Delta,…

 6. Nội dung chương trình đào tạo: 

 

Chương 1: Giới thiệu chung

1.1. Cấu trúc một hồ sơ dự toán

1.2. Hệ thống văn bản pháp luật

1.3. Tổng mức đầu tư xây dựng

1.4. Chi phí xây dựng dựng, đơn giá, định mức xây dựng

1.5. Giới thiệu các phần mềm thông dụng hỗ trợ lập dự toán

 

Chương 2: Quy trình lập dự toán và bóc tách khối lượng

 

2.1. Các vấn đề lưu ý khi lập dự toán và bóc tách khối lượng

2.2. Trình tự lập dự toán và bóc tách khối lượng

2.3. Phân loại và phương pháp bóc tách khối lượng một số loại công tác xây lắp

2.4. Phân tích số liệu khảo sát, thiết kế, thẩm tra,…

 

Chương 3: Xác định giá vật liệu, nhân công và máy thi công

 

3.1. Xác định giá vật liệu

3.2. Xác định giá nhân công

3.3. Xác định giá máy thi công

3.4. Thực hành tra cứu xác định định mức trên phần mềm lập dự toán

 

Chương 4: Lập dự toán xây dựng bằng phương pháp trực tiếp

 

4.1. Lên danh mục công việc

4.2. Gọi mã công tác

4.3. Bóc tách khối lượng cho từng công tác

4.4. Xác định vị trí công trình Xây dựng

4.5. Lập bảng giá vật liệu, nhân công, máy thi công

4.6. Lập bảng đơn giá chi tiết

4.7. Lập bảng tổng hợp vật liệu, nhân công, máy thi công

4.8. Cách thức điều chỉnh định mức và đơn giá cho phù hợp với thực tế (đơn giá địa phương).

4.9. Cách điều chỉnh định mức và đơn giá cho hạng mục chưa có định mức ban hành.

4.10. Xác định tổng chi phí đầu tư xây dựng của công trình

4.11. Thao tác thực hành nhập số liệu trên phần mềm

 

 

 

Chương 5: Thực hành bóc khối lượng và lập dự toán các công trình cơ bản

 

5.1. Bóc khối lượng và lập dự toán phần công tác móng

5.2. Bóc khối lượng và lập dự toán phần thân công trình (Cột, vách, dầm, sàn,…)

5.3. Bóc và lập dự toán phần hoàn thiện (Xây, trát, ốp, lát,…)

5.4. Bóc khối lượng thành phần cơ bản của công trình Đường bộ

5.5. Bóc khối lượng thành phần cơ bản của công trình Cầu

5.6. Thực hành thao tác nhập số liệu trên phần mềm lập dự toán

5.7. Tư vấn và giải đáp các thắc mắc khác theo yêu cầu của học viên

5.8. In hồ sơ dự án

 

Chương 6: Xác định các chi phí quản lý công trình xây dựng theo qui định

 

6.1. Xác định chi phí thiết bị

6.2. Chi phí quản lý dự án

6.3 Xác định cho phí tư vấn

6.4. Chi phí dự phòng chênh lệch

6.5. Các chi phí khác (bảo hiểm, kiểm toán, quyết toán,…)

 

Chương 7: Các phầ mềm hỗ trợ lập dự toán thông dụng

 

7.1. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm lập dự toán G8

7.2. Giới thiệu về phần mềm lập dự toán GXD

7.3. Giới thiệu về phần mềm lập dự toán DELTA

7.4. Giới thiệu phần mềm lập  dự toán F1

 

7. Chứng chỉ:  Kết thúc khóa học, học viên được tổ chức thi, xét cấp chứng chỉ của Trường ĐH GTVT, có giá trị toàn quốc.

 

8. Làm thủ tục đăng ký học: 

     * Đăng ký học trực tuyến TẠI ĐÂY

   * Đăng ký học tại Văn phòng: Phòng 501B - Nhà A4 - Trường Đại học GTVT

   * Đăng ký học qua email: - Các bạn gửi tới địa chỉ mail: cait.info@utc.edu.vn với tiêu đề ghi rõ "Đăng ký học Mã lớp", phần nội dung bao gồm: mã lớp học, họ tên, số điện thoại, mã sinh viên.

   * Đăng ký học qua SMS:  Soạn tin nhắn theo cú pháp: HT_KH_BH_NH gửi 099 669 3133

    - HT: (Họ tên)       KH: (Khóa học)       BH: (Sáng, chiều, tối)       NH: (3,5,7 hoặc 2,4,6)Website: http://cait.utc.edu.vn                                   Email: cait.info@utc.edu.vn

Y/M: cait.info@yahoo.com.vn                                    Hotline: 099 669 3133 

 
Phòng LAB của Trung tâm 

 
Mẫu giấy chứng nhận