Bạn đang ở đây

Phân tích bài toán Địa kỹ thuật bằng phần mềm SOFiSTiK

1. Thời gian học: 06 buổi (02 giờ/buổi).

2. Học phí : 600.000 VNĐ / 01 học viên.

3. Giảng  viên :  các giảng viên thuộc Khoa Công trình và các chuyên gia của Công ty VITEC Engineering đại diện của SOFiSTiK tại Việt Nam.

4. Các môn học trước yêu cầu: Các môn Cơ, Sức bền vật liệu, Kết cấu BTCT, Kết cấu thép, Cơ học đất, Nền móng, AutoCAD

5. Mục tiêu môn học: Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng phân tích, tính toán các bài toán c ơ bản địa kỹ thuật bằng chương trình SOFiSTiK. Kỹ năng này

sẽ hỗ trợ cho sinh viên trong việc tính toán thiết kế đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp cũng như cho các kỹ sư khi phân tích, tính toán các bài toán địa kỹ thuật, thiết kế hầm theo phương pháp số. Chương trình học ứng dụng cụ thể vào các kết cấu hầm, tường chắn, móng cọc, bến tường cừ, tương tác kết cấu-đất... 
                

6. Đối tượng học viên: Sinh viên năm thứ 3, 4, 5 các ngành công trình giao thông, kỹ thuật XD

7.  Nội dung chương trình đào tạo: 

Phần 1 Giới thiệu giải pháp SOFiSTiK về Địa kỹ thuật
1. Các giải pháp SOFiSTiK về địa kỹ thuật
2. Mô hình bằng SOFiSTiK tích hợp chạy trực tiếp trong AutoCAD
3. Xuất mô hình sang SOFiSTiK Structural Destop, phân tích tính toán tuyến tính và phi tuyến
4. Xuất báo cáo và phân tích đánh giá kết quả tính toán

Phần 2 Giải pháp SOFiSTiK TALPA
1. Mô hình hóa kết cấu 3D: hầm, tường chắn, móng băng,…
2. Tính toán nội lực, ứng suất, biến dạng tuyến tính và phi tuyến
3. Mô hình hầm theo các giai đoạn thi công
4. Xuất báo cáo và phân tích đánh giá kết quả tính toán
Đề cương môn học: SOFiSTiK
 
Phần 3 Giải pháp SOFiSTiK PFAHL
1. Mô hình hóa hệ móng cọc
2. Tính toán nội lực, ứng suất, chuyển vị hệ cọc và từng cọc đơn
3. Phân tích đánh giá kết quả tính toán

8. Chứng chỉ:  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được xét cấp giấy Chứng chỉ của Trường ĐH GTVT và chứng nhận của Công ty VITEC Engineering - đại diện của SOFiSTiK tại Việt Nam.
6. Làm thủ tục đăng ký học: 
       * Đăng ký học trực tuyến TẠI ĐÂY

   * Đăng ký học tại Văn phòng: Phòng 501B - Nhà A4 - Trường Đại học GTVT

   * Đăng ký học qua email: - Các bạn gửi tới địa chỉ mail: cait.info@utc.edu.vn với tiêu đề ghi rõ "Đăng ký học Mã lớp", phần nội dung bao gồm: mã lớp học, họ tên, số điện thoại, mã sinh viên.

   * Đăng ký học qua SMS:  Soạn tin nhắn theo cú pháp: HT_KH_BH_NH gửi 099 669 3133

    - HT: (Họ tên)       KH: (Khóa học)       BH: (Sáng, chiều, tối)       NH: (3,5,7 hoặc 2,4,6)

Website: http://cait.utc.edu.vn                                   Email: cait.info@utc.edu.vn

Y/M: cait.info@yahoo.com.vn                                    Hotline: 099 669 3133 

 
Phòng LAB của Trung tâm 

Mẫu giấy chứng nhận