Bạn đang ở đây

Phân tích kết cấu công trình dân dụng & công nghiệp bằng phần mềm ETABS

1. Tên khóa học:      Ứng dụng phần mềm ETABS phân tích kết cấu công trình dân dụng & công nghiệp

2. Thời gian học:     06 buổi (02 giờ /1 buổi).
3. Học phí :           

       - 500.000 đồng / 01 học viên đối với đối tượng là sinh viên.

      - 900.000 đồng / 01 học viên đối với kỹ sư hoặc người đi làm.

4. Giảng  viên: Các giảng viên trường Đại học Giao thông Vận tải, các chuyên gia thiết kế giàu kinh nghiệm đang công tác tại các tập đoàn, công ty chuyên về thiết kế, thi công Công trình giao thông
5. Mục tiêu môn học: 

           - Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về phân tích kết cấu và việc ứng dụng phần mềm Etabs trong phân tích kết cấu các công trình.

- Nội dung chương trình bao gồm phần cơ bản và phần chuyên sâu:

+ Phần cơ bản: Học viên làm quen, tìm hiểu về cơ sở lý thuyết, các kiến thức và quy ước cơ bản của phần mềm ETABS. Trên cơ sở đó giải quyết các bài toán kết cấu thông dụng thường gặp như dầm, bản, hệ khung...

+ Phần chuyên sâu tính toán công trình Dân dụng và Công nghiệp: Trong phần này học viên sẽ tìm hiểu về phương pháp mô hình hóa theo bài toán phẳng, bài toán không gian trong phân tích kết cấu các hạng mục công trình DD&CN như: nhà cao tầng, nhà thép CN, nền móng, tầng hầm nhà cao tầng...

6.  Nội dung chương trình đào tạo: 

Chương 1: Giới thiệu chung

1.1. Khái niệm chung về phân tích kết cấu

1.2. Sơ lược về phương pháp phần tử hữu hạn

1.3. Giới thiệu phần mềm ETABS

1.4. Một số khái niệm và thuật ngữ trong  ETABS

1.5. Trình tự phân tích kết cấu bằng phần mềm ETABS

 

Chương 2: Phương pháp mô hình hóa kết cấu

2.1. Xây dựng mô hình hình học

2.2. Xây dựng mô hình vật liệu

2.3. Xây dựng mô hình tải trọng

2.4. Tổ hợp tải trọng

2.5. Các ví dụ tính toán

 

Chương 3: Mô hình phẳng và mô hình không gian

3.1. Các dạng mô hình

3.2. Phương pháp mô hình hóa bài toán phẳng

3.3. Các ví dụ mô hình phẳng

3.4. Phương pháp mô hình hóa bài toán không gian

3.5. Các ví dụ mô hình không gian

 

Chương 4:  Mô hình hóa PTKC nhà cao tầng

4.1. Trình tự PTCK nhà cao tầng

4.2. Phương pháp xây dựng mô hình hình học và vật liệu

4.3. Phương pháp xây dựng mô hình tải trọng và tổ hợp tải trọng

4.4. Phân tích, đánh giá các kết quả tính toán

4.5. Một số thủ thuật và chú ý khi mô hình nhà cao tầng

4.6. Các ví dụ tính toán

 

Chương 5:  Mô hình hóa PTKC tầng hầm nhà cao tầng

5.1. Trình tự PTCK tầng hầm

5.2. Phương pháp xây dựng mô hình hình học và vật liệu

5.3. Phương pháp xây dựng mô hình tải trọng và tổ hợp tải trọng

5.4. Phân tích, đánh giá các kết quả tính toán

5.5. Một số thủ thuật và chú ý khi mô hình tầng hầm

5.6. Các ví dụ tính toán

 

Chương 6:  Mô hình hóa PTKC nhà công nghiệp (nhà xưởng)

6.1. Trình tự PTCK nhà công nghiệp

6.2. Phương pháp xây dựng mô hình hình học và vật liệu

6.3. Phương pháp xây dựng mô hình tải trọng và tổ hợp tải trọng

6.4. Phân tích, đánh giá các kết quả tính toán

6.5. Một số thủ thuật và chú ý khi mô hình nhà công nghiệp

6.6. Các ví dụ tính toán

 

Chương 7:  Mô hình hóa PTKC nền móng nhà DD&CN

7.1. Trình tự PTCK nền móng

7.2. Phương pháp xây dựng mô hình hình học và vật liệu

7.3. Phương pháp xây dựng mô hình tải trọng và tổ hợp tải trọng

7.4. Phân tích, đánh giá các kết quả tính toán

7.5. Một số thủ thuật và chú ý khi mô hình nền móng

7.6. Các ví dụ tính toán

 

Chương 8: Hoàn thiện và in ấn

8.1. Phương pháp trình bày bản thuyết minh PTKC

8.3. In kết quả ra PDF

8.4. In kết quả ra Excel

 

7. Chứng chỉ: Chứng chỉ của khóa học do Trường ĐH GTVT cấp.

 

8. Làm thủ tục đăng ký học: 

 

   * Đăng ký học trực tuyến TẠI ĐÂY

   * Đăng ký học tại Văn phòng: Phòng 501B - Nhà A4 - Nhà A1 - Trường Đại học GTVT

   * Đăng ký học qua email: - Các bạn gửi tới địa chỉ mail: cait.info@utc.edu.vn với tiêu đề ghi rõ "Đăng ký học Mã lớp", phần nội dung bao gồm: mã lớp học, họ tên, số điện thoại, mã sinh viên.

   * Đăng ký học qua SMS:  Soạn tin nhắn theo cú pháp: HT_KH_BH_NH gửi 099 669 3133

    - HT: (Họ tên)       KH: (Khóa học)       BH: (Sáng, chiều, tối)       NH: (3,5,7 hoặc 2,4,6)Website: http://cait.utc.edu.vn                                   Email: cait.info@utc.edu.vn

Y/M: cait.info@yahoo.com.vn                                    Hotline: 099 669 3133 

 

 

Phòng LAB của Trung tâm 

Mẫu giấy chứng nhận  
 

 

Danh mục: