Bạn đang ở đây

Phân tích kết cấu cầu bằng chương trình RM Ver8i

1. Tên khóa học:      Phân tích kết cấu cầu bằng chương trình RM Ver8i

2. Thời gian học:     08 buổi (02 giờ /1 buổi).

3. Học phí :              

                  - 650.000 đồng / 01 học viên đối với đối tượng là sinh viên.

                - 1.200.000 đồng / 01 học viên đối với kỹ sư hoặc người đi làm.

4. Giảng  viên: Các giảng viên trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, các chuyên gia thiết kế giàu kinh nghiệm đang công tác tại các tập đoàn thiết kế và thi công công trình giao thông.

5. Mục tiêu môn học: 

          Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng phân tích, tính toán các bài toán chuyên ngành bằng chương trình RM. Kỹ năng này sẽ hỗ trợ cho sinh viên trong việc tính toán thiết kế đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp cũng như cho các kỹ sư khi phân tích, tính toán kết cấu công trình theo phương pháp phần tử hữu hạn. Chương trình học ứng dụng cụ thể vào kết cấu cầu thi công theo công nghệ hẫng BTCT DƯL là công nghệ phổ biến nhất hiện nay thi công cầu nhịp lớn và mô hình tính cầu giản đơn theo phương pháp mạng dầm.

6.  Nội dung chương trình đào tạo: 

 
Chương 1 : Tổng quan về phần mềm RM v8i
- Tổng quan về phần mềm RM v8i
- Giao diện RM V8i
- Trình tự mô hình tính toán cầu theo các giai đoạn thi công
 
Chương 2 : Khai báo hình học cầu, điều kiện biên, gán vật liệu, đặt tên phần tử, nút
- Xây dựng mô hình hình học: Dầm, mố, trụ
- Khai báo hàm thay đổi cho các mô hình hình học
- Xem kết quả mô hình 3D
- Gán vật liệu, đặt tên nút, tên phần tử dầm
- Khai báo điều kiện biên
- Tạo nhóm kết cấu (Group, Assembly)
- Xuất kết quả mô hình sang mô đun RM
 
Chương 3: Khai báo tính toán cầu trong các giai đoạn thi công
- Kiểm tra mô hình cầu đã xuất từ mô đun Modeler.
- Khai báo các giai đoạn thi công
- Khai báo cáp DƯL: Khai báo hình học cáp, căng cáp DƯL, tải trọng cáp DƯL
- Khai báo các tải trọng trong giai đoạn thi công: Lset, Lcase, Lmanager
 
Chương 4: Khai báo tính toán cầu trong giai đoạn khai thác
- Khai báo tính toán các tải trọng trong giai đoạn thi công
- Khai các tải trọng trong giai đoạn khai thác: Tải trọng nhiệt độ, gối lún, hoạt tải, gió…
- Khai báo tính toán các tải trọng trong giai đoạn khai thác
 
Chương 5: Kiểm toán kết cấu theo tiêu chuẩn 22TCN272-05
- Tổ hợp tải trọng theo 22TCN272-05
- Kiểm toán kết cấu theo tiêu chuẩn 22TCN272-05
- Tính toán và phân tích kết quả
- Xuất biểu đồ nội lực

7. Chứng chỉ: Chứng chỉ của khóa học do Trường ĐH GTVT cấp.

 

8. Làm thủ tục đăng ký học: 

   * Đăng ký học trực tuyến TẠI ĐÂY

   * Đăng ký học tại Văn phòng: Phòng 501B - Nhà A4 - Trường Đại học GTVT

   * Đăng ký học qua email: - Các bạn gửi tới địa chỉ mail: cait.info@utc.edu.vn với tiêu đề ghi rõ "Đăng ký học Mã lớp", phần nội dung bao gồm: mã lớp học, họ tên, số điện thoại, mã sinh viên.

   * Đăng ký học qua SMS:  Soạn tin nhắn theo cú pháp: HT_KH_BH_NH gửi 099 669 3133

    - HT: (Họ tên)       KH: (Khóa học)       BH: (Sáng, chiều, tối)       NH: (3,5,7 hoặc 2,4,6)

Website: http://cait.utc.edu.vn                                   Email: cait.info@utc.edu.vn

Y/M: cait.info@yahoo.com.vn                                    Hotline: 099 669 3133 

Phòng LAB của Trung tâm 

Mẫu giấy chứng nhận