Bạn đang ở đây

Phân tích kết cấu cầu bằng phần mềm Midas Civil

1. Tên khóa học:      Ứng dụng phần mềm MIDAS\CIVIL trong thiết kế công trình cầu

2. Thời gian học:     06 buổi (02 giờ /1 buổi).
3. Học phí :              

        - 550.000 VNĐ / 01 học viên đối với đối tượng là sinh viên.

       - 900 .000 VNĐ / 01 học viên đối với kỹ sư hoặc người đi làm.

4. Giảng  viên: Các giảng viên trường Đại học Giao thông Vận tải, các chuyên gia thiết kế giàu kinh nghiệm đang công tác tại các tập đoàn, công ty chuyên về thiết kế, thi công Công trình giao thông

5. Mục tiêu môn học: 

             - Trang bị những kiến thức chuyên sâu về phân tích kết cấu Cầu và việc ứng dụng phần mềm MIDAS\CIVIL trong phân tích kết cấu Cầu;

           - Thông qua các bài tập là các công trình trong thực tế, học viên sẽ được hướng dẫn sử dụng phần mềm MIDAS\CIVIL tính toán các bài toán từ đơn giản đến phức tạp;

            - Các giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ hướng dẫn cho các học viên phương pháp tính toán từng loại kết cấu Cầu. Đặc biệt sẽ truyền đạt cho học viên các thủ thuật để có thể xây dựng mô hình tính một cách nhanh và chính xác nhất;

            - Hướng dẫn tính toán, trình bày đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp;

            - Hướng dẫn xây dựng hoàn thiện hồ sơ thiết kế, thi công công trình Cầu.

 

6.  Nội dung chương trình đào tạo: 

Chương 1: Giới thiệu chung

1.1. Khái niệm chung về phân tích kết cấu

1.2. Sơ lược về phương pháp phần tử hữu hạn

1.3. Giới thiệu phần mềm MIDAS\CIVIL

1.4. Một số khái niệm và thuật ngữ trong MIDAS\CIVIL

1.5. Trình tự phân tích kết cấu bằng phần mềm MIDAS\CIVIL

Chương 2: Phân tích kết cấu theo mô hình phẳng

2.1. Khái niệm về phân tích kết cấu theo mô hình phẳng

2.2. Nhập thông số đặc trưng vật liệu, hình học

2.3. Khai báo tải trọng và tổ hợp tải trọng

2.4. Các thủ thuật và lưu ý khi mô hình hóa kết cấu phẳng

2.5. Phân tích, đánh giá kết quả tính toán

Chương 3: Phân tích kết cấu theo mô hình không gian

3.1. Khái niệm về phân tích kết cấu theo mô hình không gian

3.2. Nhập thông số đặc trưng vật liệu, hình học

3.3. Khai báo tải trọng và tổ hợp tải trọng

3.4. Phân tích, đánh giá kết quả tính toán

3.5. Các thủ thuật và lưu ý

Chương 4: Phân tích kết cấu cầu dầm BTCT DƯL giản đơn

4.1. Cấu tạo của cầu dầm BTCT DƯL

4.2. Trình tự PTCK cầu dầm BTCT DƯL

4.3. Phương pháp mô hình hóa kết cấu

4.4. Phương pháp khai báo tải trọng và tổ hợp tải trọng theo 22TCN272-05

4.5. Phân tích, đánh giá các kết quả tính toán

4.6. Các thủ thuật và chú ý

Chương 5: Phân tích kết cấu cầu giàn thép

5.1. Cấu tạo của cầu giàn thép

5.2. Trình tự PTCK cầu giàn thép

5.3. Phương pháp mô hình hóa kết cấu

5.4. Phương pháp khai báo tải trọng và tổ hợp tải trọng theo 22TCN272-05

5.5. Phân tích, đánh giá các kết quả tính toán

5.6. Các thủ thuật và chú ý

Chương 6: Phân tích kết cấu cầu đúc hẫng

6.1. Cấu tạo của cầu đúc hẫng

6.2. Trình tự PTCK cầu đúc hẫng

6.3. Phương pháp mô hình hóa kết cấu

6.4. Phương pháp khai báo tải trọng và tổ hợp tải trọng theo 22TCN272-05

6.5. Phân tích, đánh giá các kết quả tính toán

6.6. Các thủ thuật và chú ý

Chương 7: Phân tích kết cấu cầu dây văng

7.1. Cấu tạo của cầu dây văng

7.2. Trình tự PTCK cầu dây văng

7.3. Phương pháp mô hình hóa kết cấu

7.4. Phương pháp khai báo tải trọng và tổ hợp tải trọng theo22TCN272-05

7.5. Phân tích, đánh giá các kết quả tính toán

7.6. Các thủ thuật và chú ý

Chương 8: Hoàn thiện và in ấn

8.1. Phương pháp trình bày bản thuyết minh PTKC

8.3. In kết quả ra PDF

8.4. In kết quả ra Excel

 

7. Chứng chỉ: Chứng chỉ của khóa học do Trường ĐH GTVT cấp, có giá trị toàn quốc.

 

8. Làm thủ tục đăng ký học: 

 

   * Đăng ký học trực tuyến TẠI ĐÂY

   * Đăng ký học tại Văn phòng: Phòng 501B - Nhà A4 - Trường Đại học GTVT

   * Đăng ký học qua email: - Các bạn gửi tới địa chỉ mail: cait.info@utc.edu.vn với tiêu đề ghi rõ "Đăng ký học Mã lớp", phần nội dung bao gồm: mã lớp học, họ tên, số điện thoại, mã sinh viên.

   * Đăng ký học qua SMS:  Soạn tin nhắn theo cú pháp: HT_KH_BH_NH gửi 099 669 3133

    - HT: (Họ tên)       KH: (Khóa học)       BH: (Sáng, chiều, tối)       NH: (3,5,7 hoặc 2,4,6)

Website: http://cait.utc.edu.vn                                   Email: cait.info@utc.edu.vn

Y/M: cait.info@yahoo.com.vn                                    Hotline: 099 669 3133 

Phòng LAB của Trung tâm 

Mẫu giấy chứng nhận