Bạn đang ở đây

Tự động hóa thiết kế đường bằng phần mềm Nova TDN

1. Thời gian học    : 06 buổi (02 giờ / buổi)

2. Học phí                : 500.000 VNĐ /1 học viên

3. Giảng viên: các giảng viên trường Đại Học Giao Thông Vận Tải các chuyên gia có kinh nghiệm thiết kế bằng phần mềm này đang công tác tại các đơn vị thiết kế và thi công.

4. Mục tiêu:
           Nhằm trang bị những kiến thức, kĩ năng sử dụng thành thạo chương trình Nova TDN để thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, tính diện tích  và  tạo  họat  cảnh  không  gian  tuyến đường  từ  các  số  liệu  (trắc  dọc,  trắc ngang đo được ngoài thực tế; khảo sát theo toàn đạc điện tử; số hóa bình đồ từ các đường đồng mức).

5. Nội dung chương trình đào tạo:
 
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG PHẦN MỀM NOVATDN VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC
1.1.   Chương trình NovaTDN.
1.2.   Chương trình MX Road.
1.3.   Chương trình Softdesk
1.4.   Thiết kế đường đô thị và đường cao tốc bằng phần mềm MX Road
1.5.   Thiết kế đường sắt  bằng phần mềm Bentley Rail Track
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CÁC THÔNG SỐ & CÁC QUY ƯỚC CƠ BẢN
KHI SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH NOVA TDN
2.1.   Các lưu ý khi cài đặt chương trình
2.2.   Các quy ước về góc trong chương trình Nova
2.3.   Thiết lập hệ thống đơn vị cho bản vẽ
2.4.   Các chức năng chính của chương trình
2.5.   Giới thiệu một số lệnh vẽ cơ bản dùng trong thiết kế bản vẽ của Nova
CHƯƠNG 3: NHẬP SỐ LIỆU TRONG NOVA TDN
3.1.   Số liệu khảo sát theo TD-TN
3.2.   Số liệu khảo sát theo toàn đạc điện tử
3.3.   Số hóa bình đồ từ bản đồ
3.4.   Vẽ lưới địa hình trong Nova
 
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ TUYẾN ĐƯỜNG
4.1.   Thiết kế bình đồ tuyến từ số liệu khảo sát TD-TN
4.2.   Thiết kế bình đồ tuyến từ số liệu khảo sát toàn đạc
4.3.   Các lưu ý khi thiết kế bình đồ tuyến
 
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ TRẮC DỌC TUYẾN ĐƯỜNG
5.1.   Vẽ trắc dọc tự nhiên
5.2.   Thiết kế đường cong đứng
5.3.   Kẻ đường đỏ
5.4.   Thiết kế đường cong đứng
5.5.   Cập nhật số liệu tính toán
5.6.   Điền thiết kế trắc dọc
5.7.   Ghi cao độ các điểm đặc biệt trên trắc dọc
5.8.   Các lưu ý khi thiết kế trắc dọc
 
CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ TRẮC NGANG TUYẾN ĐƯỜNG
6.1.   Vẽ trắc ngang tự nhiên
6.2.   Khai báo mặt cắt ngang thiết kế
6.3.   Khai báo các lớp áo đường thiết kế
6.4.   Thiết kế trắc ngang
6.5.   Ghi cao độ thiết kế trắc ngang
6.6.   Các lưu ý khi thiết kế trắc ngang
 
CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP
7.1.   Xây dựng công thức tính toán khối lượng đào đắp
7.2.   Tính toán khối lượng đào đắp
7.3.   Ghi khối lượng kết quả tính toán lên trắc ngang
7.4.   Lập bảng tính toán khối lượng
7.5.   Hiệu chỉnh bảng khối lượng
7.6.   Xuất kết qủa tính toán khối lượng ra file *.txt
7.7.   Các lưu ý khi tính toán khối lượng đào đắp
 
CHƯƠNG 8: HOÀN THIỆN BÌNH ĐỒ, TẠO HỌAT CẢNH KHÔNG GIAN TUYẾN ĐƯỜNG & TẠO TRANG IN
8.1.   Thiết kế bình đồ từ trắc ngang thiết kế
8.2.   Rải taluy thiết kế
8.3.   Xây dựng mô hình thiết kế 3D, tạo họat cảnh 3D
8.4.   Tạo trang in bình đồ duỗi thẳng
8.5.   Các lưu ý trước khi in bản vẽ thiết kế

6. Chứng chỉ : Chứng chỉ do Trường đại học giao thông vận tải cấp, có giá trị toàn quốc.

7. Làm thủ tục đăng ký học: 

 * Đăng ký học trực tuyến TẠI ĐÂY

   * Đăng ký học tại Văn phòng: Phòng 501B - Nhà A4 - Trường Đại học GTVT

   * Đăng ký học qua email: - Các bạn gửi tới địa chỉ mail: cait.info@utc.edu.vn với tiêu đề ghi rõ "Đăng ký học Mã lớp", phần nội dung bao gồm: mã lớp học, họ tên, số điện thoại, mã sinh viên.

   * Đăng ký học qua SMS:  Soạn tin nhắn theo cú pháp: HT_KH_BH_NH gửi 099 669 3133

    - HT: (Họ tên)       KH: (Khóa học)       BH: (Sáng, chiều, tối)       NH: (3,5,7 hoặc 2,4,6)

Website: http://cait.utc.edu.vn                                   Email: cait.info@utc.edu.vn

Y/M: cait.info@yahoo.com.vn                                    Hotline: 099 669 3133 

 
Phòng LAB của Trung tâm 

Mẫu giấy chứng nhận