Bạn đang ở đây

Thiết kế đường ô tô bằng phần mềm ADS ROAD

1. Tên khóa học:      Ứng dụng phần mềm ADS ROAD thiết kế đường ôtô

2. Thời gian học:     06 buổi (02 giờ /1 buổi).
3. Học phí :               500.000 VNĐ / 01 học viên.
4. Giảng  viên: Các giảng viên trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, các chuyên gia thiết kế giàu kinh nghiệm đang công tác tại các tập đoàn thiết kế và thi công công trình giao thông.

5. Mục tiêu môn học: 

            - Trang bị những kiến thức, kĩ năng thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, tính diện tích và tạo hoạt cảnh không gian tuyến đường;

            - Hướng dẫn giải quyết các bài toán lớn trong môn học Thiết kế môn học, hỗ trợ vạch hướng làm Đồ án tốt nghiệp;

            - Hướng dẫn bóc tách khối lượng công trình đường giao thông trên các địa hình khác nhau;

            - Xây dựng hồ sơ thiết kế đường hoàn chỉnh, lập báo cáo kỹ thuật cho công trình giao thông;

6.  Nội dung chương trình đào tạo: 

Chương 1: Giới thiệu chung

1.1. Khái niệm chung

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của đường bộ

1.3. Các giai đoạn đầu tư và xây dựng đường bộ

1.4. Các tổ chức liên quan và trách nhiệm của từng bên qua từng giai đoạn xây dựng đường bộ

1.5. Giới thiệu chung về các phần mềm thiết kế đường.

1.6. Chuyển đổi giữa Nova TDN sang ADS Civil

Chương 2: Thiết kế Bình đồ tuyến đường

2.1. Công tác khảo sát đường

2.2. Các vấn đề về số liệu đầu vào

2.3. Các lệnh cad cơ bản và nâng cao cần sử dụng trong thiết kế đường

2.4. Hướng dẫn sử dụng Autodesk CAD Overlay Release 2002 để số hóa bình đồ

2.5. Khái niệm bình đồ tuyến đường

2.6. Thiết kế tuyến đường từ bình đồ

2.7. Thiết kế tuyến đường từ số liệu toàn đạc

2.8. Thiết kế tuyến đường từ số liệu khảo sát (có cao độ tim tuyến và đo trắc ngang )

2.9. Một số điểm chú ý khi đi tuyến

2.10. Hoàn thiện sơ bộ các yếu tố tuyến trên bình đồ

Chương 3: Thiết kế Trắc dọc tuyến đường

3.1. Khái niệm trắc dọc

3.2. Thiết kế trắc dọc tự nhiên

3.3. Địa chất trong trắc dọc

3.4. Khai báo trong thiết kế trắc dọc

3.5. Nguyên tắc và yêu cầu khi thiết kế trắc dọc

3.6. Vận dụng thiết kế trắc dọc

3.7. Hoàn thiện sơ bộ trắc dọc, các vấn đề phát sinh và cách giải quyết

Chương 4: Thiết kế Trắc ngang tuyến đường

4.1. Khái niệm trắc ngang và cấu tạo trắc ngang thiết kế

4.2. Khai báo trong thiết kế trắc ngang

4.3. Áp Khuôn áo đường

4.4. Thiết kế lề gia cố và lề đất

4.5. Hoàn thiện trắc ngang, các vấn đề phát sinh khi thiết kế và cách giải quyết

4.6. Hoàn thiện bình đồ tuyến đường

Chương 5: Tính khối lượng

5.1. Định nghĩa khối lượng trên mặt cắt ngang

5.2. Đối với mặt đường đào hoàn toàn

5.3. Đối với mặt cắt đắp hoàn toàn

5.4. Đối với mặt cắt nửa đào nửa đắp

5.5. Một số mã diện tích cơ bản

5.6. Lập công thức tính diện tích

5.7. Vận dụng tính diện tích trong tuyến đường

Chương 6: Hoàn thiện hồ sơ và in ấn

6.1. Những vấn đề trong hoàn thiện hồ sơ

6.2. Nét in

6.3. Tỷ lệ

6.4. In ấn bình đồ, trắc dọc, trắc ngang.

6.5. Máy in ảo và xuất hồ sơ sang PDF

7. Chứng chỉ: Chứng chỉ của khóa học do Trường ĐH GTVT cấp.

8. Làm thủ tục đăng ký học: 

     * Đăng ký học trực tuyến TẠI ĐÂY

   * Đăng ký học tại Văn phòng: Phòng 501B - Nhà A4 - Trường Đại học GTVT

   * Đăng ký học qua email: - Các bạn gửi tới địa chỉ mail: cait.info@utc.edu.vn với tiêu đề ghi rõ "Đăng ký học Mã lớp", phần nội dung bao gồm: mã lớp học, họ tên, số điện thoại, mã sinh viên.

   * Đăng ký học qua SMS:  Soạn tin nhắn theo cú pháp: HT_KH_BH_NH gửi 099 669 3133

    - HT: (Họ tên)       KH: (Khóa học)       BH: (Sáng, chiều, tối)       NH: (3,5,7 hoặc 2,4,6)

Website: http://cait.utc.edu.vn                                   Email: cait.info@utc.edu.vn

Y/M: cait.info@yahoo.com.vn                                    Hotline: 099 669 3133 

Phòng LAB của Trung tâm 

 
Mẫu giấy chứng nhận