Bạn đang ở đây

Thiết kế cầu bằng phần mềm SOFiSTiK

Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng phân tích, tính toán các bài toán c ơ bản chuyên ngành bằng chương trình SOFiSTiK. Kỹ năng này sẽ hỗ trợ cho sinh viên trong việc tính toán thiết kế đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp cũng như cho các kỹ sư khi phân tích, tính toán kết cấu công trình theo phương pháp phần tử hữu hạn. Chương trình học ứng dụng cụ thể vào các kết cấu nhịp giản đơn, cầu liên hợp, cầu đúc(lắp) hẫng BTCT DƯL, là các dạng phổ biến nhất trên các tuyến đường giao thông. 1. Thời gian học: 06 buổi (02 giờ/buổi).

2. Học phí : 600.000 VNĐ / 01 học viên.

3. Giảng  viên :  các giảng viên thuộc Khoa Công trình và các chuyên gia của Công ty VITEC Engineering đại diện của SOFiSTiK tại Việt Nam.

4. Các môn học trước yêu cầu: Các môn Cơ, Sức bền vật liệu, Kết cấu BTCT, Kết cấu thép, Cơ sở công trình Cầu, Autocad.

5. Mục tiêu môn học: Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng phân tích, tính toán các bài toán c ơ bản chuyên ngành bằng chương trình SOFiSTiK. Kỹ năng này sẽ hỗ trợ cho sinh viên trong việc tính toán thiết kế đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp cũng như cho các kỹ sư khi phân tích, tính toán kết cấu công trình theo phương pháp phần tử hữu hạn. Chương trình học ứng dụng cụ thể vào các kết cấu nhịp giản đơn, cầu liên hợp, cầu đúc(lắp) hẫng BTCT DƯL, là các dạng phổ biến nhất trên các tuyến đường giao thông.

                

6. Đối tượng học viên: Sinh viên năm thứ 3, 4, 5 các ngành công trình giao thông, kỹ thuật XD

7.  Nội dung chương trình đào tạo: 

Phần 1 Giới thiệu giải pháp SOFiSTiK trong phân tích tính toán kết cấu cầu
1. Mô hình kết cấu bằng SOFiSTiK tích hợp chạy trực tiếp trong AutoCAD : Vẽ mô hình trong
AutoCAD, mô hình hóa hình học, mặt cắt, điều kiện biên, đặt tên nút, phần tử…trên nền
AutoCAD
2. Xuất mô hình sang SOFiSTiK Structural Destop, phân tích tính toán tĩnh và động kết cấu
3. Xuất báo cáo và phân tích đánh giá kết quả tính toán

Phần 2 Giải pháp SOFiSTiK mô hình tính toán cầu dầm giản đơn BTCT DƯL
1. Mô hình hóa kết cấu cầu giản đơn theo mô hình mạng dầm
2. Tính toán nội lực, ứng suất, chuyển vị của các dầm theo mô hình mạng dầm
3. Tính toán cáp DƯL
 
Phần 3 Giải pháp SOFiSTiK mô hình tính toán cầu dầm thép liên hợp bản bê tông
1. Mô hình hóa kết cấu cầu giản đơn dầm liên hợp
2. Tính toán nội lực, ứng suất, chuyển vị của các dầm liên hợp
3. Phân tích đánh giá kết quả tính toán
Phần 4 Giải pháp SOFiSTiK trong tính toán cầu dầm liên tục đúc, lắp hẫng
1. Tổng quan về cầu BTCT DƯL thi công theo công nghệ hẫng cân bằng và nội dung tính toán
thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN272-05
2. Mô hình kết cấu bằng SOFiSTiK tích hợp chạy trong AutoCAD hoặc sử dụng thư viện sẵn có
3. Mô hình tính toán, phân tích kết cấu trên SOFiSTiK Structural Destop: thông số vật liệu thay
đổi theo thời gian, tải trọng, cáp DƯL, khai báo các giai đoạn thi công, tính toán co ngót, từ
biến,…
4. Kiểm toán kết cấu cầu theo các TTGH trong thi công và khai thác
5. Xuất báo cáo và phân tích đánh giá kết quả tính toán.

8. Chứng chỉ:  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được xét cấp giấy Chứng chỉ của Trường ĐH GTVT và chứng nhận của Công ty VITEC Engineering - đại diện của SOFiSTiK tại Việt Nam.
6. Làm thủ tục đăng ký học: 
    * Đăng ký học trực tuyến TẠI ĐÂY

   * Đăng ký học tại Văn phòng: Phòng 501B - Nhà A4 - Trường Đại học GTVT

   * Đăng ký học qua email: - Các bạn gửi tới địa chỉ mail: cait.info@utc.edu.vn với tiêu đề ghi rõ "Đăng ký học Mã lớp", phần nội dung bao gồm: mã lớp học, họ tên, số điện thoại, mã sinh viên.

   * Đăng ký học qua SMS:  Soạn tin nhắn theo cú pháp: HT_KH_BH_NH gửi 099 669 3133
    - HT: (Họ tên)       KH: (Khóa học)       BH: (Sáng, chiều, tối)       NH: (3,5,7 hoặc 2,4,6)
Website: http://cait.utc.edu.vn                                   Email: cait.info@utc.edu.vn

Y/M: cait.info@yahoo.com.vn                                    Hotline: 099 669 3133 

 
Phòng LAB của Trung tâm 

Mẫu giấy chứng nhận