Bạn đang ở đây

Chuyên viên mạng quốc tế CCNA Exploration v5.0

Chương trình học viện mạng Cisco cung cấp các kỹ năng mạng và kỹ năng IT được thiết kế cho cả sinh viên và nhân viên những người muốn nâng cao trình độ về công nghệ thông tin hoặc đang tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực công nghệ cao. Thông qua các khóa học, học viên có thể thu được rất nhiều các kiến thức về công nghệ mạng Internet và viễn thông.

Chương trình hc:
Thời lượng: ~ 03 tháng
1.      Học kỳ 1 - Network Fundamentals / Cơ bản về mạng
Học viên sẽ bắt đầu nghiên cứu các vấn đề cơ bản về mạng như mô hình OSI, mô hình TCP/IP, tính  địa chỉ mạng.
Chương trình học
·  Chapter 1 - Living in a Network Centric World / Cuộc sống trong thế giới mạng
·  Chapter 2 - Communicating over the Network  / Truyền thông qua mạng
·  Chapter 3 - Application Layer Functionality and Protocols / Chức năng và các giao thức của tầng ứng dụng
·  Chapter 4 - OSI Transport Layer / Tầng giao vận trong mô hình OSI
·  Chapter 5 - OSI Network Layer / Tầng mạng trong mô hình OSI
·  Chapter 6 - Addressing the Network - IPv4 / Định địa chỉ mạng – IPv4
·  Chapter 7 - Data Link Layer / Tầng liên kết dữ liệu trong mô hình OSI
·  Chapter 8 - OSI Physical Layer / Tầng vật lý trong mô hình OSI
·  Chapter 9 - Ethernet / Mạng LAN - Ethernet
·  Chapter 10 - Planning and Cabling Networks / Hoạch định và kết nối các mạng
·  Chapter 11 - Configuring and Testing Your Network / Cấu hình và kiểm tra mạng
2.      Học kỳ 2 - Routing Protocols & Concepts / Các giao thức định tuyến và thành phần của nó
Học viên sẽ được hướng dẫn về các giao thức định tuyến trong mạng như RIPv1, RIPv2, OSPF, EIGRP, …
Chương trình học
·  Chapter 1 - Introduction to Routing and Packet Forwarding / Giới thiệu về định tuyến và chuyển gói tin.
·  Chapter 2 - Static Routing / Định tuyến tĩnh
·  Chapter 3 - Introduction to Dynamic Routing Protocols / Giới thiệu các giao thức  định tuyến động
·  Chapter 4 - Distance Vector Routing Protocols / Giao thức định tuyến distance - vector
·  Chapter 5 - RIP version 1
·  Chapter 6 - VLSM and CIDR
·  Chapter 7 - RIPv2
·  Chapter 8 - The Routing Table: A Closer Look / Bảng định tuyến
·  Chapter 9 - EIGRP
·  Chapter 10 - Link-State Routing Protocols / Giao thức định tuyến link – state
·  Chapter 11 - OSPF
3.      Học kỳ 3 - LAN Switching & Wireless / Chuyển mạch LAN và Wireless
Học kỳ 3 sẽ tập trung vào các thiết bị và công nghệ chuyển mạch trong mạng LAN, mạng LAN ảo, mạng không dây.
Chương trình học
·  Chapter 1 - LAN Design / Thiết kế LAN
·  Chapter 2 - Basic Switch Concepts and Configuration / Cấu hình và các thành phần chuyển mạch cơ bản.
·  Chapter 3 - VLANs / Mạng Lan ảo
·  Chapter 4 - VTP
·  Chapter 5 - STP
·  Chapter 6 - Inter-VLAN Routing / Định tuyến giữa các VLAN
                  ·  Chapter 7 - Basic Wireless Concepts and Configuration / Cấu hình và các thành phần wireless cơ bản.
4.      Học kỳ 4 - Accessing the WAN / Truy cập mạng WAN
Học viên sẽ học về kết nối mạng WAN, cơ bản về bảo mật mạng, ACLs, NAT.
Chương trình học
·  Chapter 1 - Introduction to WANs  / Giới thiệu WANs
·  Chapter 2 - PPP
·  Chapter 3 - Frame Relay
·  Chapter 4 - Network Security / Bảo mật mạng
·  Chapter 5 - ACLs
·  Chapter 6 - Teleworker Services
·  Chapter 7 - IP Addressing Services
·  Chapter 8 - Network Troubleshooting / Khắc phục lỗi mạng

UTCNET ACADEMY
- Văn phòng:
    * P510 – A1 – Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
    * Văn phòng khoa CNTT – Tầng 3 – A9
     - Website: http:// cait.utc.edu.vn

MẪU CHỨNG CHỈ CCNA

6. Làm thủ tục đăng ký học: 
  * Đăng ký học trực tuyến TẠI ĐÂY

   * Đăng ký học tại Văn phòng: Phòng 501B - Nhà A4 - Trường Đại học GTVT

   * Đăng ký học qua email: - Các bạn gửi tới địa chỉ mail: cait.info@utc.edu.vn với tiêu đề ghi rõ "Đăng ký học Mã lớp", phần nội dung bao gồm: mã lớp học, họ tên, số điện thoại, mã sinh viên.

   * Đăng ký học qua SMS:  Soạn tin nhắn theo cú pháp: HT_KH_BH_NH gửi 099 669 3133

    - HT: (Họ tên)       KH: (Khóa học)       BH: (Sáng, chiều, tối)       NH: (3,5,7 hoặc 2,4,6)Website: http://cait.utc.edu.vn                                   Email: cait.info@utc.edu.vn

Y/M: cait.info@yahoo.com.vn                                    Hotline: 099 669 3133 
Phòng LAB của Trung tâm 

Mẫu giấy chứng nhận