Bạn đang ở đây

Chuyên viên quản trị mạng Microsoft - MCSA

Là chương trình đào tạo chuyên viên quản trị mạng trên môi trường Microsoft, có kiến thức nền tảng và thành thạo kỹ năng về quản trị hệ thống mạng như: o Thiết kế, cài đặt và vận hành hệ thống mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN) theo công nghệ mới của Microsoft dựa trên các hệ điều hành Windows. o Quản trị tài khoản người dùng, tài nguyên, thiết bị và các dịch vụ mạng. o Đề phòng, ngăn chặn và xử lý sự cố trên hệ thống mạng. · Trang bị đầy đủ kiến thức để dự thi lấy chứng chỉ quốc tế về quản trị mạng MCSA của Microsoft.

 
NỘI DUNG KHÓA HỌC
MCSA 70-680 Configuring Microsoft Windows 7
70-290 Managing, and Maintaining a Microsoft Windows® Server 2003 Environment
 • Cài đặt, vận hành và quản trị hệ điều hành mạng máy trạm (Windows 7) và máy chủ (Windows Server 2003).
 • Tổng quan về hệ điều hành mạng, thành phần và kiến trúc mạng.
 • Thiết bị mạng (network card, cable, wireless, switch, router, …), kỹ thuật bấm và đi dây mạng
 • Các mô hình mạng LAN, MAN, WAN
  • Cài đặt
 • Hệ điều hành Windows XP trên các máy trạm và Windows Server 2003 trên máy chủ.
 • Cài đặt thiết bị, cấu hình modem quay số và chia sẻ Internet.
 • Xây dựng mô hình quản lý mạng Workgroup hay Domain trên Windows Server 2003.
 • Các máy trạm bằng Deployment Software..
 • Từ xa bằng dịch vụ Remote Installation Service..
  • Quản trị hệ thống
 • Quản trị tài khoản người dùng miền bằng Active Directory.
 • Xây dựng File Server để quản lý hiệu quả tài nguyên của hệ thống.
 • Tối ưu hóa việc ghi và truy xuất ổ đĩa bằng kỹ thuật RAID 5, Mirror, …
 • Quản trị máy in dùng chung.
  • Quản trị từ xa bằng Remote Desktop, Remote Assistance, Terminal Service, …
  • An toàn hệ thống
 • Xây dựng chiến lược sao lưu (backup) và phục hồi (restore) dữ liệu nhằm đề phòng sự cố.
 • Phục hồi hệ điều hành cho máy tính khi có sự cố bằng kỹ thuật Recovery Console.
 • Xây dựng hệ thống WSUS để cập nhật các bản vá lỗi từ website của Microsoft.

MCSA 70-291 Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
 • Cài đặt, vận hành và quản trị các dịch vụ mạng, bảo mật trên môi trường Windows Server 2003 .
 • Mô hình mạng OSI, TCP/IP
  • Giới thiệu về mô hình mạng OSI và TCP/IP.
  • Địa chỉ IP và các kỹ thuật phân hoạch địa chỉ IP.
  • Các kĩ thuật phân tích gói tin truyền trên mạng.
 • Cài đặt, vận hành và quản trị các dịch vụ mạng:
 • DNS
 • DHCP
 • WINS
  • Cài đặt, quản trị và duy trì dịch vụ truy cập từ xa:
 • Xây dựng Router mềm và định tuyến trong hệ thống mạng
 • Triển khai dịch vụ truy cập từ xa qua VPN.
 • Xây dựng RADIUS Server để chứng thực người dùng truy cập từ xa thông qua kết nối VPN.
  • An toàn hệ thống
 • Các kỹ thuật bảo mật cho hệ thống mạng: Packet Filter và IP Security.
 • Giám sát các lưu thông mạng và xử lý các sự cố kết nối mạng .

MCSA 70-351 Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006
 • Các kỹ thuật bảo mật hệ thống mạng bằng phần mềm ISA Server.
 • Các kỹ thuật thiết lập Firewall để bảo mật hệ thống mạng.
 • Các kỹ thuật quảng bá dịch vụ mạng ra ngoài Internet.
 • Các kỹ thuật bảo mật kết nối mạng từ xa.
 • Các kỹ thuật chia sẻ kết nối Internet thông qua ISA Server.
 • Các kỹ thuật liên kết nhóm máy chủ ISA Server.
 • Giám sát và kiểm soát lưu thông mạng.