Bạn đang ở đây

Địa chỉ thư điện tử của các Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn

 

THÔNG BÁO
V/v Địa chỉ thư điện tử của các Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn
             Kính gửi:             Các đơn vị trong toàn trường.
           Để từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của nhà trường, Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo các địa chỉ email thống nhất cho các khoa, viện, trung tâm, bộ môn. Ngoài các email riêng cho đơn vị, còn có các nhóm các email (group email) để gửi cho nhiều đơn vị cùng lúc được nhanh chóng, thuận tiện.
          Các địa chỉ email được đặt mật khẩu mặc định, các đơn vị tiến hành đổi lại mật khẩu ngay để đảm bảo an toàn thông tin(danh sách email các đơn vị trong tệp kèm thông báo). Mọi yêu cầu, hỗ trợ kỹ thuật xin liên hệ với Trung tâm ứng dụng CNTT, ĐT 37665609, email : helpdesk@utc.edu.vn
             Trung tâm ƯDCNTT thông báo đến các đơn vị trong toàn trường biết và thực hiện.
             Trân trọng cảm ơn ./.
                                                                                                                                                                                                                                           TRUNG TÂM ƯDCNTT

 

File đính kèm :