Bạn đang ở đây

Chương trình dành cho tất cả các điểm cung cấp dịch vụ WifiNET.

Chương trình dành cho tất cả các điểm cung cấp dịch vụ WifiNET.

Chương trình kéo dài từ ngày 25/10/2012 đến hết ngày 31/10/2012, dành cho các loại thẻ sau :

  • Flexcard F1700.
  • Flexcard F3GB.
  • Flexcard F6GB.

Chú ý : Số lượng thẻ nạp không giới hạn.

 

Danh mục: