Bạn đang ở đây

Hướng dẫn chèn video Youtube vào Word 2013

Mở tài liệu Word 2013 cần chỉnh sửa lên và chọn tab lệnh "INSERT".

Hướng dẫn chèn video Youtube v� o Word 2013

Nhấn chọn biểu tượng "Online Video".

Hướng dẫn chèn video Youtube v� o Word 2013

Cửa sổ "Insert video" xuất hiện, bạn sẽ được cung cấp 3 lựa chọn chèn nội dung video trực tuyến vào văn bản.

Hướng dẫn chèn video Youtube v� o Word 2013

Theo chủ đề bài viết, chọn "Youtube", bây giờ bạn hãy nhập từ khóa của video cần chèn vào ô trống và nhấnENTER.

Hướng dẫn chèn video Youtube v� o Word 2013

Danh sách các video theo từ khóa mà bạn nhập sẽ xuất hiện, bây giờ hãy nhấn chọn vào video mà mình cần chèn và chọn "Insert".

Hướng dẫn chèn video Youtube v� o Word 2013

Video sẽ tự động được chèn vào văn bản Word 2013 của bạn.