Bạn đang ở đây

Hướng dẫn kiểm tra địa chỉ MAC của điện thoại Iphone (IOS) và Smartphone (Android)

Để xem thông tin địa chỉ MAC Wifi của điện thoại Iphone hoặc SmartPhone hệ điều hành Android các bạn thực hiện kiểm tra như sau:

Xem địa chỉ MAC trên điện thoại IphoneVào Setting Thiết lập

 

Cách xem địa chỉ MAC wifi của điện thoại Android iOS máy tính laptop win XP 7 8 9Chọn General

 

Cách xem địa chỉ MAC wifi của điện thoại Android iOS máy tính laptop win XP 7 8 9

Chọn About

 

Cách xem địa chỉ MAC wifi của điện thoại Android iOS máy tính laptop win XP 7 8 9

Wi-Fi Address chính là địa chỉ MAC của wifi điện thoại iphone, các phiên bản Iphone hệ điều hành khác các bạn cũng có thể xem tương tự

 

Cách xem địa chỉ MAC wifi của điện thoại Android iOS máy tính laptop win XP 7 8 9

Xem địa chỉ MAC điện thoại AndroidVào Setting chọn Giới thiệu về điện thoại(About)

 

Cách xem địa chỉ MAC wifi của điện thoại Android iOS máy tính laptop win XP 7 8 9Chọn Trạng thái

 

Cách xem địa chỉ MAC wifi của điện thoại Android iOS máy tính laptop win XP 7 8 9Địa chỉ MAC của wifi sẽ hiển thị ra 

 

Cách xem địa chỉ MAC wifi của điện thoại Android iOS máy tính laptop win XP 7 8 9
 
Danh mục: