Bạn đang ở đây

Tặng 100% giá trị thẻ nạp từ 25-30/12/2012

WifiNET tặng 100% giá trị sử dung cho tất cả thẻ Flexcard (không áp dung cho Daycard) nạp từ ngày 25/12/2012 đến hết ngày 30/12/2012.

WifiNET tặng 100% giá trị sử dung cho tất cả thẻ Flexcard (không áp dung cho Daycard) nạp từ ngày 25/12/2012 đến hết ngày 30/12/2012.

Số lượng thẻ nạp không hạn chế.

Chương trình áp dung cho tất cả các điểm dịch vụ WifiNET.

 

Danh mục: