Bạn đang ở đây

Đề thi mẫu

Đề thi mẫu khóa học "Lập dự toán Công trình Xây dựng"

Trường Đại học GTVT

Trung tâm Ứng dụng CNTT

BÀI THI KIỂM TRA CUỐI KHÓA HỌC
Khóa học: Lập dự toán công trình Xây dựng
Thời gian làm bài: 75 phút

Đề thi mẫu khóa học Ứng dụng AutoCAD thiết kế công trình giao thông

Trường Đại học GTVT

Trung tâm Ứng dụng CNTT

BÀI THI KIỂM TRA CUỐI KHÓA HỌC
Khóa học: Ứng dụng AutoCAD thiết kế công trình giao thông
Thời gian làm bài: 60 phút

Đề thi mẫu khóa học AutoCAD cơ bản

Đề bài: Học viên thực hiện thể hiện lại bản vẽ sau

 

Subscribe to RSS - Đề thi mẫu