Bạn đang ở đây

Bài thi

Đề thi mẫu khóa học AutoCAD cơ bản

Yêu cầu học viên hãy vẽ lại bản vẽ sau bằng AutoCAD.

Subscribe to RSS - Bài thi