Bạn đang ở đây

Chứng chỉ khóa học

Mẫu chứng chỉ cho các khóa học tại Trung tâm Ứng dụng CNTT

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin - Trường Đại học giao thông vận tải được giao nhiệm vụ phối hợp với các khoa, bộ môn chuyên ngành trong toàn trường tổ chức các lớp đào tạo tin học ứng dụng và cấp chứng chỉ cho các chuyên ngành giao thông vận tải. Thông qua việc tin học hóa các cở sở lý thuyết chuyên ngành sinh viên có thể tiếp cận nhanh hơn với thực tế làm việc sau khi ra trường.

Subscribe to RSS - Chứng chỉ khóa học