Bạn đang ở đây

Lịch học & Lịch thi

Lịch học các lớp tin học ứng dụng tháng 9 năm 2013

Ngày 03 & 04/09/2013, Trung tâm Ứng dụng CNTT đã khai giảng 02 khóa học các lớp tin học ứng dụng. Lịch học cụ thể của các lớp như thể hiển ở bảng dưới:

Lịch học các lớp tin học ứng dụng tháng 8 năm 2013

Lịch học các lớp tin học ứng dụng tháng 8 năm 2013

Lịch học các lớp tin học ứng dụng tháng 9 năm 2013

Ngày 03 & 04/09/2013, Trung tâm Ứng dụng CNTT đã khai giảng 02 khóa học các lớp tin học ứng dụng. Lịch học cụ thể của các lớp như thể hiển ở bảng dưới:

Lịch học các lớp tin học ứng dụng tháng 8 năm 2013

Lịch học các lớp tin học ứng dụng tháng 8 năm 2013

Subscribe to RSS - Lịch học & Lịch thi