Bạn đang ở đây

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các lớp tin học ứng dụng chuyên ngành GTVT tháng 07 & 08 năm 2017

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin - Trường Đại học giao thông vận tải được giao nhiệm vụ phối hợp với các khoa, bộ môn chuyên ngành trong toàn trường tổ chức các lớp đào tạo tin học ứng dụng và cấp chứng chỉ cho các chuyên ngành giao thông vận tải. Thông qua việc tin học hóa các cở sở lý thuyết chuyên ngành sinh viên có thể tiếp cận nhanh hơn với thực tế làm việc sau khi ra trường. Trung tâm đã tổ chức các lớp đào tạo phần mềm ứng dụng thực tế phù hợp với các chuyên ngành riêng biệt giúp cho sinh viên tiếp cận với thực tế môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

Các trang

Subscribe to RSS - Lịch khai giảng