Bạn đang ở đây

Tài liệu khóa học Lập dự toán công trình xây dựng - Phần 1

Tài liệu Khóa học Lập dự toán Công trình Xây dựng - Phần 1 gồm có

1. Các văn bản pháp quy liên quan đến Lập dự toán Công trình;

2. Các định mức tính toán trong quá trình Lập dự toán;

 

(Chi tiết bạn đọc có thể tham khảo File đính kèm)

File đính kèm: 
Danh mục: