Bạn đang ở đây

Tài liệu khóa học Lập dự toán công trình xây dựng - Phần 2

Tài liệu Khóa học Lập dự toán Công trình Xây dựng - Phần 1 gồm có

3. Đơn giá áp dụng tính toán trong lập dự toán công trình xây dựng;

4. Chi phí cước vận chuyển trong lập dự toán;

5. Chi phí giá nhân công xây dựng;

6. Chi phí giá ca máy trong dự toán xây dựng;

7. Suất vốn đầu tư trong lập dự toán công trình;

8 & 9. Chỉ số giá và tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm G8; 

 

(Chi tiết bạn đọc có thể tham khảo File đính kèm)

File đính kèm: 
Danh mục: