Bạn đang ở đây

Bản tin nội bộ

Tuyển thực tập sinh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Trung tâm Ứng dụng CNTT là đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường trong công tác quản lý, khai thác và Ứng dụng CNTT trong các mặt công tác của Trường Đại học Giao thông vận tải. Hiện tại Trung tâm đang cần tuyển 10 thực tập sinh về chuyên ngành Công nghệ thông tin. Thông tin chi tiết như sau:

Khai giảng khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng Khóa 17.11"

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 11/07/2018, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng K17.11". Lịch học của lớp học vào thời gian 18h00' đến 20h30' các ngày thứ 2-4-6 từ ngày 11/07/2018 đến 02/08/2018. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Trần Thị Cẩm Hà.

Khai giảng khóa học phân tích kết cấu bằng chương trình Midas/Civil Khóa 17.11

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 21/03/2018, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Phân tích kết cấu bằng chương trình Midas/Civil K17.11", khóa học có 19 học viên tham gia. Lịch học của lớp học vào thời gian 13h00' đến 15h30' các ngày thứ 4 & thứ 6 từ 21/03/2018 đến 13/04/2018. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng - Giảng viên Khoa Công trình - Trường Đại học GTVT.

Khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 17.10"

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 09/03/2018, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 17.10", sĩ số của lớp 14 học viên. Lịch học của lớp học buổi Tối các ngày thứ 2-4-6 vào thời gian 18h00' đến 20h30'  từ ngày 09/03/2018 đến 30/03/2018. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Nguyễn Anh Dân. 

Tuyển thành viên câu lạc bộ tiếng Anh Lingcor

Lingcor English Club  là câu lạc bộ tiếng Anh dành cho tất cả các những ai có niềm đam mê với Tiếng Anh. Câu lạc bộ chúng tôi đã tạo được môi trường giao tiếp tiếng Anh thân thiện, hiệu quả cho tất cả các bạn sinh viên, những người yêu thích tiếng Anh. Tham gia vào câu lạc bộ, các thành viên có các quyền lợi sau:

Khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 17.9"

            Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 29/01/2018, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 17.9", sĩ số của lớp 15 học viên. Lịch học của lớp học buổi Sáng các ngày thứ 2-5 vào thời gian 9h00' đến 11h00'  từ ngày 29/01/2018 đến 28/02/2018. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Nguyễn Anh Dân. 

Khai giảng khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng Khóa 17.8"

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 12/01/2018, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng K17.8". Lịch học của lớp học vào thời gian 18h00' đến 20h30' các ngày thứ 2-4-6 từ ngày 12/01/2018 đến 02/02/2018. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Trần Thị Cẩm Hà.

Khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 17.7"

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 04/01/2018, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 17.7", sĩ số của lớp 17 học viên. Lịch học của lớp học buổi Tối các ngày thứ 3-5-7 vào thời gian 18h00' đến 20h00'  từ ngày 04/01/2018 đến 24/01/2018. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Nguyễn Anh Dân.

Khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 17.7"

 Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 05/10/2017, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 17.7", sĩ số của lớp 12 học viên. Lịch học của lớp học buổi Tối các ngày thứ 3-5-7 vào thời gian 18h00' đến 20h00'  từ ngày 05/09/2017 đến 24/10/2017. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Nguyễn Anh Dân

Khai giảng khóa học phân tích kết cấu bằng chương trình Midas/Civil Khóa 17.6

 Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 06/09/2017, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Phân tích kết cấu bằng chương trình Midas/Civil K17.6", khóa học có 12 học viên tham gia. Lịch học của lớp học vào thời gian 9h00' đến 11h00' các ngày thứ 4 & thứ 6 từ 06/09/2017 đến 29/09/2017. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: TS. Nguyễn Hữu Hưng - Giảng viên Khoa Công trình - Trường Đại học GTVT.

 

Các trang

Subscribe to RSS - Bản tin nội bộ