Bạn đang ở đây

Bản tin nội bộ

Khai giảng khóa học "Đo bóc khối lượng và lập dự toán công trình xây dựng Khóa 19.5"

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 24/05/2019, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Đo bóc khối lượng và Lập dự toán công trình xây dựng K19.5". Lịch học của lớp học vào thời gian 18h00' đến 20h30' các ngày thứ 2-4-6 từ ngày 24/05/2019 đến 21/06/2019. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Phạm Thành Long.

Khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 19.4"

            Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 15/05/2019, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng và tổ chức đào tạo khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 19.4". Lịch học của lớp học buổi Tối các ngày thứ 2-4-6 vào thời gian 18h00' đến 20h30'  từ ngày 15/05/2019 đến 31/05/2019. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Trần Minh Long. 

Khai giảng khóa học "Đo bóc khối lượng và lập dự toán công trình xây dựng Khóa 19.3"

         Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên tốt nghiệp, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin - Trường Đại học GTVT liên tục tổ chức các khóa đào tạo tin học ứng dụng chuyên ngành Giao thông vận tải.

Khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 19.3"

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 11/03/2019, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng và tổ chức đào tạo khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 19.3". Lịch học của lớp học buổi Tối các ngày thứ 2-4-6 vào thời gian 18h00' đến 20h30'  từ ngày 11/03/2019 đến 27/03/2019. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Trần Minh Long. 

Khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 19.2"

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 21/02/2019, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng và tổ chức đào tạo khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 19.2". Lịch học của lớp học buổi Tối các ngày thứ 3-5-7 vào thời gian 18h00' đến 20h30'  từ ngày 21/02/2019 đến 08/03/2019. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Trần Minh Long. 

Khai giảng khóa học "Đo bóc khối lượng và lập dự toán công trình xây dựng Khóa 18.2"

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 03/01/2019, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Đo bóc khối lượng và Lập dự toán công trình xây dựng K18.2". Lịch học của lớp học vào thời gian 18h00' đến 20h30' các ngày thứ 3-5-7 từ ngày 03/01/2019 đến 31/01/2019. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Phạm Thành Long.

Tuyển thực tập sinh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Trung tâm Ứng dụng CNTT là đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường trong công tác quản lý, khai thác và Ứng dụng CNTT trong các mặt công tác của Trường Đại học Giao thông vận tải. Hiện tại Trung tâm đang cần tuyển 10 thực tập sinh về chuyên ngành Công nghệ thông tin. Thông tin chi tiết như sau:

Khai giảng khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng Khóa 17.11"

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 11/07/2018, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng K17.11". Lịch học của lớp học vào thời gian 18h00' đến 20h30' các ngày thứ 2-4-6 từ ngày 11/07/2018 đến 02/08/2018. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Trần Thị Cẩm Hà.

Khai giảng khóa học phân tích kết cấu bằng chương trình Midas/Civil Khóa 17.11

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 21/03/2018, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Phân tích kết cấu bằng chương trình Midas/Civil K17.11", khóa học có 19 học viên tham gia. Lịch học của lớp học vào thời gian 13h00' đến 15h30' các ngày thứ 4 & thứ 6 từ 21/03/2018 đến 13/04/2018. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng - Giảng viên Khoa Công trình - Trường Đại học GTVT.

Các trang

Subscribe to RSS - Bản tin nội bộ