Bạn đang ở đây

Bản tin nội bộ

Khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 17.10"

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 09/03/2018, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 17.10", sĩ số của lớp 14 học viên. Lịch học của lớp học buổi Tối các ngày thứ 2-4-6 vào thời gian 18h00' đến 20h30'  từ ngày 09/03/2018 đến 30/03/2018. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Nguyễn Anh Dân. 

Tuyển thành viên câu lạc bộ tiếng Anh Lingcor

Lingcor English Club  là câu lạc bộ tiếng Anh dành cho tất cả các những ai có niềm đam mê với Tiếng Anh. Câu lạc bộ chúng tôi đã tạo được môi trường giao tiếp tiếng Anh thân thiện, hiệu quả cho tất cả các bạn sinh viên, những người yêu thích tiếng Anh. Tham gia vào câu lạc bộ, các thành viên có các quyền lợi sau:

Khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 17.9"

            Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 29/01/2018, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 17.9", sĩ số của lớp 15 học viên. Lịch học của lớp học buổi Sáng các ngày thứ 2-5 vào thời gian 9h00' đến 11h00'  từ ngày 29/01/2018 đến 28/02/2018. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Nguyễn Anh Dân. 

Khai giảng khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng Khóa 17.8"

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 12/01/2018, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng K17.8". Lịch học của lớp học vào thời gian 18h00' đến 20h30' các ngày thứ 2-4-6 từ ngày 12/01/2018 đến 02/02/2018. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Trần Thị Cẩm Hà.

Khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 17.7"

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 04/01/2018, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 17.7", sĩ số của lớp 17 học viên. Lịch học của lớp học buổi Tối các ngày thứ 3-5-7 vào thời gian 18h00' đến 20h00'  từ ngày 04/01/2018 đến 24/01/2018. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Nguyễn Anh Dân.

Khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 17.7"

 Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 05/10/2017, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 17.7", sĩ số của lớp 12 học viên. Lịch học của lớp học buổi Tối các ngày thứ 3-5-7 vào thời gian 18h00' đến 20h00'  từ ngày 05/09/2017 đến 24/10/2017. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Nguyễn Anh Dân

Khai giảng khóa học phân tích kết cấu bằng chương trình Midas/Civil Khóa 17.6

 Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 06/09/2017, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Phân tích kết cấu bằng chương trình Midas/Civil K17.6", khóa học có 12 học viên tham gia. Lịch học của lớp học vào thời gian 9h00' đến 11h00' các ngày thứ 4 & thứ 6 từ 06/09/2017 đến 29/09/2017. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: TS. Nguyễn Hữu Hưng - Giảng viên Khoa Công trình - Trường Đại học GTVT.

 

Khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 17.5"

 Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 07/09/2017, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 17.5", sĩ số của lớp 18 học viên. Lịch học của lớp học Chiều các ngày thứ 2 & thứ 5 vào thời gian 13h00' đến 15h00'  từ ngày 07/09/2017 đến 05/10/2017. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Nguyễn Thái Linh

Khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 17.4"

 Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 06/09/2017, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Đào tạo AutoCAD cơ bản & nâng cao khóa 17.4", sĩ số của lớp 22 học viên. Lịch học của lớp học Sáng các ngày thứ 4 & thứ 6 vào thời gian 13h00' đến 15h30'  từ ngày 06/09/2017 đến 27/09/2017. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Nguyễn Anh Dân

Khai giảng khóa học "Thiết kế đường ô tô bằng phần mềm ADS ROAD"

Thông qua khóa học trang bị cho học viên những kiến thức, kĩ năng thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, tính diện tích và tạo hoạt cảnh không gian tuyến đường. Hướng dẫn giải quyết các bài toán thiết kế đường thực tế trên các địa hình miền núi, đường đô thị, thiết kế nâng cấp, cải tạo hạ tầng đường cũ. Hướng dẫn bóc tách khối lượng công trình đường giao thông trên các địa hình khác nhau. Xây dựng hồ sơ thiết kế đường hoàn chỉnh, lập báo cáo kỹ thuật cho công trình giao thông. Hướng dẫn giải quyết các bài toán lớn trong môn học Thiết kế môn học, hỗ trợ vạch hướng làm Đồ án tốt nghiệp

Các trang

Subscribe to RSS - Bản tin nội bộ