Bạn đang ở đây

Bản tin nội bộ

Khai giảng khóa học "Đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng công trình xây dựng" Khóa 16.2

Khóa học đọc bản vẽ là một khóa học chuyên sâu cho các ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp. Thông qua khóa học nhằm trang bị những kiến thức, kĩ năng về cấu tạo bản vẽ thiết kế chung, các bộ phận cấu thành lên một bản vẽ công trình xây dựng chung. Hướng dẫn đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng công trình đường thông dụng ngoài thực tế trên các địa hình khác nhau. Hướng dẫn bóc tách khối lượng công trình đường cấp thoát nước, các thành phần phụ cấu thành nên hệ thống đường giao thông trên các địa hình khác nhau. Hướng dẫn đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng riêng chi tiết cho từng bộ phận cấu thành lên công trình cầu thực tế....

            

Khai giảng khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng Khóa 16.1"

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 23/02/2016, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng K16.1", khóa học có 16 học viên tham gia. Lịch học của lớp học vào thời gian 18h00' đến 20h30' các ngày thứ 3-5-7 từ ngày 23/02/2016 đến 08/03/2016. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Lê Quang Huy

Khai giảng khóa học "Ứng dụng AutoCAD trong thiết kế công trình giao thông khóa 15.16"

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 08/01/2016, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Đào tạo sử dụng phần mềm AutoCAD khóa 15.16", khóa học có 16 học viên tham gia. Lịch học của lớp học vào thời gian 18h00' đến 20h30' các ngày thứ 2-4-6 từ ngày 08/01/2016 đến 29/01/2016. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Nguyễn Anh Dân.

Khai giảng khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng Khóa 15.15"

 Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên tốt nghiệp, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin - Trường Đại học GTVT liên tục tổ chức các khóa đào tạo tin học ứng dụng chuyên ngành Giao thông vận tải. Thông qua khóa học hướng dẫn cho sinh viên khối lượng kiến thức thực hành bổ ích, sát thực với thực tế môi trường làm việc bên ngoài sau khi tốt nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 06/01/2016, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng K15.15", khóa học có 16 học viên tham gia. Lịch học của lớp học vào thời gian 18h00' đến 20h30' các ngày thứ 2-4-6 từ ngày 06/01/2016 đến 27/01/2016. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Lê Quang Huy

Khai giảng khóa học "Thiết kế đường ô tô bằng phần mềm ADS ROAD" Khóa 15.13

Thông qua khóa học trang bị cho học viên những kiến thức, kĩ năng thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, tính diện tích và tạo hoạt cảnh không gian tuyến đường. Hướng dẫn giải quyết các bài toán thiết kế đường thực tế trên các địa hình miền núi, đường đô thị, thiết kế nâng cấp, cải tạo hạ tầng đường cũ. Hướng dẫn bóc tách khối lượng công trình đường giao thông trên các địa hình khác nhau. Xây dựng hồ sơ thiết kế đường hoàn chỉnh, lập báo cáo kỹ thuật cho công trình giao thông. Hướng dẫn giải quyết các bài toán lớn trong môn học Thiết kế môn học, hỗ trợ vạch hướng làm Đồ án tốt nghiệp

Khai giảng khóa học "Thiết kế đường ô tô bằng phần mềm ADS ROAD" Khóa 15.12

Thông qua khóa học trang bị cho học viên những kiến thức, kĩ năng thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, tính diện tích và tạo hoạt cảnh không gian tuyến đường. Hướng dẫn giải quyết các bài toán thiết kế đường thực tế trên các địa hình miền núi, đường đô thị, thiết kế nâng cấp, cải tạo hạ tầng đường cũ. Hướng dẫn bóc tách khối lượng công trình đường giao thông trên các địa hình khác nhau. Xây dựng hồ sơ thiết kế đường hoàn chỉnh, lập báo cáo kỹ thuật cho công trình giao thông. Hướng dẫn giải quyết các bài toán lớn trong môn học Thiết kế môn học, hỗ trợ vạch hướng làm Đồ án tốt nghiệp

Khai giảng khóa học "Đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng công trình xây dựng" Khóa 15.13

Khóa học đọc bản vẽ là một khóa học chuyên sâu cho các ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp. Thông qua khóa học nhằm trang bị những kiến thức, kĩ năng về cấu tạo bản vẽ thiết kế chung, các bộ phận cấu thành lên một bản vẽ công trình xây dựng chung. Hướng dẫn đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng công trình đường thông dụng ngoài thực tế trên các địa hình khác nhau. Hướng dẫn bóc tách khối lượng công trình đường cấp thoát nước, các thành phần phụ cấu thành nên hệ thống đường giao thông trên các địa hình khác nhau. Hướng dẫn đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng riêng chi tiết cho từng bộ phận cấu thành lên công trình cầu thực tế....

            

Khai giảng khóa học "Thiết kế đường ô tô bằng phần mềm ADS ROAD" Khóa 15.11

 Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 13/08/2015, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Thiết kế đường ô tô bằng phần mềm ADS ROAD K15.11", khóa học có 12 học viên tham gia. Lịch học của lớp học vào thời gian 18h00' đến 20h30' các ngày thứ 3-5-7 từ ngày 13/08/2015 đến 03/09/2015. 

Khai giảng khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng Khóa 15.10"

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 12/08/2015, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng K15.10", khóa học có 24 học viên tham gia. Lịch học của lớp học vào thời gian 18h00' đến 20h30' các ngày thứ 2-4-6 từ ngày 12/08/2015 đến 02/09/2015. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Lê Quang Huy

Khai giảng khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng Khóa 15.9"

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên ngày 21/07/2015, Trung tâm Ứng dụng CNTT - Trường Đại học Giao thông vận tải đã đã khai giảng khóa học "Lập dự toán công trình xây dựng K15.9", khóa học có 18 học viên tham gia. Lịch học của lớp học vào thời gian 18h00' đến 20h30' các ngày thứ 3-5-7 từ ngày 21/07/2015 đến 04/08/2015. Giảng viên phụ trách lên lớp cho khóa học: Th.S. Lê Quang Huy. Một số hình ảnh buổi học đầu tiên của khóa học: 

Các trang

Subscribe to RSS - Bản tin nội bộ