Bạn đang ở đây

Kế hoạch khai giảng các khóa tin học ứng dụng chuyên ngành tháng 05 năm 2019

STT Tên khóa học Mã lớp Thông tin khóa học Ngày khai giảng Đăng ký học
1

Đào tạo AutoCAD cơ bản và nâng cao

(Nội dung xem chi tiết xem TẠI ĐÂY)

CAD246

- Thời lượng: 06 buổi

- Học phí: 500.000 VNĐ

- Lịch học: Tối 2-4-6

15-05-2019

 

         
2

Đào tạo AutoCAD cơ bản và nâng cao

(Nội dung xem chi tiết xem TẠI ĐÂY)

CAD357

- Thời lượng: 06 buổi

- Học phí: 500.000 VNĐ

- Lịch học: Tối 3-5-7

30-05-2019

 

         
3

Lập dự toán Công trình xây dựng

(Nội dung xem chi tiết xem TẠI ĐÂY)

DT246

- Thời lượng: 06 buổi

- Học phí: 550.000 VNĐ

- Lịch học: Tối 2-4-6

22-05-2019

 

         
4

Lập dự toán Công trình xây dựng

(Nội dung xem chi tiết xem TẠI ĐÂY)

DT357

- Thời lượng: 06 buổi

- Học phí: 550.000 VNĐ

- Lịch học: Tối 3-5-7

30-05-2019
 

 

       
5

Đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng công trình xây dựng

Nội dung xem chi tiết xem  (TẠI ĐÂY)

DOC246

- Thời lượng: 06 buổi

- Học phí: 600.000 VNĐ

- Lịch học: Tối 2-4-6

24-05-2019
 

 

       
6

Đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng công trình xây dựng

(Nội dung xem chi tiết xem (TẠI ĐÂY)

DOC357

- Thời lượng: 06 buổi

- Học phí: 600.000 VNĐ

- Lịch học: Tối 3-5-7

30-05-2019

 

 

         
7

Thiết kế đường ô tô bằng phần mềm  ADS ROAD CIVVIL

(Nội dung xem chi tiết xem TẠI ĐÂY)

ADS

- Thời lượng: 06 buổi

- Học phí: 500.000 VNĐ

- Lịch học: Tối 2-4-6

24-05-2019

 

 

         
8

Phân tích kết cấu Cầu bằng phần mềm MIDAS CIVIL

(Nội dung xem chi tiết xem TẠI ĐÂY)

MIDAS

- Thời lượng: 06 buổi

- Học phí: 550.000 VNĐ

- Lịch học: Tối 2-4-6

24-05-2019
           

9

Đo bóc khối lượng & Lập dự toán Công trình Xây dựng (Nội dung xem chi tiết xem TẠI ĐÂY) DO246

- Thời lượng: 10 buổi

- Học phí: 1.000.000 VNĐ

- Lịch học: Tối 2-4-6

24-05-2019

 

         
10

Đo bóc khối lượng & Lập dự toán Công trình Xây dựng (Nội dung xem chi tiết xem TẠI ĐÂY)

DO357

- Thời lượng: 10 buổi

- Học phí: 1.000.000 VNĐ

- Lịch học: Tối 3-5-7

30-05-2019

 

 

Ghi chú: Khóa học khác học viên liên hệ trực tiếp với Văn phòng Trung tâm tại Phòng 501B Nhà A4. Hotline: 099 669 313

 

Ưu đãi đối với các học viên đăng ký học trong tháng 05 năm 2019 sẽ được hưởng chương trình khuyến mại:  

- Giảm 10% học phí đối với các nhóm từ 05 học viên  trở lên học viên cùng đăng ký tham gia 1 khóa học;
- Giảm 5% học phí đối với các nhóm từ 03 học viên  trở lên cùng đăng ký tham gia 1 khóa học;

- Giảm 5% học phí cho tất cả các học viên theo chương trình "Hội viên thân thiết" của Trung tâm tham gia 1 khóa học khác;

* Đăng ký học qua email: - Các bạn gửi tới địa chỉ mail: cait.info@utc.edu.vn với tiêu đề ghi rõ "Đăng ký học Mã lớp", phần nội dung bao gồm: mã lớp học, họ tên, số điện thoại, mã sinh viên.

   * Đăng ký học qua SMS:  Soạn tin nhắn theo cú pháp: HT_KH_BH_NH gửi 099 669 3133
- HT: (Họ tên)
KH: (Khóa học)
BH: (Sáng, chiều, tối)
NH: (3,5,7 hoặc 2,4,6)

* Đăng ký học tại văn phòng Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin
       1. Phòng 501B- Nhà A4 - Trường Đại học Giao thông vận tải

                                  Trung tâm Ứng dụng CNTT