Bạn đang ở đây

Thông báo khai giảng các lớp Tin học ứng dụng chuyên ngành tháng 12 năm 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

Trung tâm ƯDCNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                   Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG

(V/v: khai giảng các khóa học tin học ứng dụng chuyên ngành tháng 12 năm 2016)

         KÍNH GỬI: SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

        Để tạo điều kiện thuận lợi cho học viên sắp xếp thời gian đăng ký các khóa tin học ứng dụng chuyên ngành, Trung tâm Ứng dụng CNTT thông báo kế hoạch dự kiến các khóa học trong tháng 12 năm 2016 cụ thể như sau:

 

STT

Tên khóa học tin học chuyên ngành

Mã lớp

Thời lượng

Học phí

Khai giảng

Lịch học

1

Đào tạo AutoCAD cơ bản và nâng cao

 

(Nội dung xem TẠI ĐÂY)

CAD357

06 buổi

(2 giờ /buổi)

500.000

 

VNĐ / 01 HV

22-12-2016

Thứ 3-5-7

2

Chuyên sâu AutoCAD thiết kế công trình

Giao thông (Nội dung xem TẠI ĐÂY)

CAD_GT

05 buổi

(2 giờ /buổi)

500.000

VNĐ / 01 HV

21-12-2016

Thứ 2-4-6

3

Lập dự toán công trình Xây dựng

 

(Nội dung xem TẠI ĐÂY)

DT246

07 buổi

(2 giờ /buổi)

600.000

VNĐ / 01 HV

23-12-2016

Thứ 2-4-6

DT357

27-12-2016

Thứ 3-5-7

4

Thiết kế đường ô tô bằng ADS ROAD

 

(Nội dung xem TẠI ĐÂY)

ADS

06 buổi

(2 giờ /buổi)

500.000

VNĐ / 01 HV

21-12-2016

Thứ 2-4-6

5

Phân tích kết cấu Cầu bằng Midas Civil

 

(Nội dung xem TẠI ĐÂY)

Midas

06 buổi

(2 giờ /buổi)

500.000

VNĐ / 01 HV

28-12-2016

Thứ 2-4-6

6

Đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng Công

trình XD (Nội dung xem TẠI ĐÂY)

DOCBV

10 buổi

(2 giờ /buổi)

900.000

VNĐ / 01 HV

29-12-2016

Thứ 2-4-6

Ghi chú:  Những khóa học khác học viên liên hệ trực tiếp với Văn phòng Trung tâm tại Phòng 510 Nhà A1. Hotline: 099 669 3133

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỌC:

* ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY

 * Đăng ký học qua email: - Các bạn gửi tới địa chỉ mail: cait.info@utc.edu.vn với tiêu đề ghi rõ "Đăng ký học Mã lớp", phần nội dung bao gồm: mã lớp học, họ tên, số điện thoại, mã sinh viên.
   * Đăng ký học qua SMS:  Soạn tin nhắn theo cú pháp: HT_KH_BH_NH gửi 099 669 3133
- HT: (Họ tên)
KH: (Khóa học)
BH: (Sáng, chiều, tối)
NH: (3,5,7 hoặc 2,4,6)

* Đăng ký học tại văn phòng Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin
       1. Phòng 501B- Nhà A4 - Trường Đại học Giao thông vận tải

 

                                  Trung tâm ƯDCNTT